Polskie pompy ciepła walczą z rządem o wsparcie

7 października 2023, 09:00 Alert

W ramach projektu UE państwa członkowskie mogą wesprzeć firmy zajmujące się Net Zero. Na skutek obostrzeń polskie firmy nie mogą ubiegać się o nie. Negocjują z rządem zmianę warunków.

Pompy ciepła. Fot. Air Source EVI
Pompy ciepła. Fot. Air Source EVI

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) spotkali się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP). Do spotkania doszło 2 października bieżącego roku a jego przedmiotem rozporządzenie MRiT z 14 września 2023 roku dotyczące pomocy publicznej dla firm inwestujących w Polsce w produkcję kluczowych technologii Net Zero. Projekt zakłada wsparcie publiczne dla firm, których inwestycje przekraczają 110 milionów euro. Przedstawiciele branży OZE apelują o zmniejszenie tej kwoty, głównym argumentem jest fakt, że żadna polska firma nie ma możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji.

Wykluczenie polskich firm z tego wsparcia uderzyłoby w ten aspekt krajowego rynku i wpuścił zagraniczne molochy. Brak możliwości zachowania konkurencyjności może doprowadzić do zamknięcia polskich firm produkujących pompy ciepła.

Dodatkowo PORT PC i PSME ma zastrzeżenia do samego przygotowania rozporządzenia. Twierdzą, że na etapie projektowania zabrakło konsultacji z przedstawicielami rynku. Zarzucają, że przez to regulacja jest oderwana od realiów działania oraz potrzeb przedsiębiorców. Termin na konsultacje publiczne był siedmiodniowy co uniemożliwiło przedstawicielom branży na wzięcie w nich udziału – piszą w swojej depeszy. Przedstawiciele wsparci PORT PC i list do ministra Waldemara Budy z apelem o zmiany w rozporządzeniu. Owocem tego jest wspomniane spotkanie z 2 października 2023 roku.

PORT PC i PSME apeluje o zmniejszenie progu inwestycyjnego z 110 milionów euro na dziesięć milionów w przypadku inwestycji w produkcję technologii Net Zero i dwóch milionów euro w przypadku inwestycji w produkcję kluczowych komponentów. Przedstawiciele branży argumentują, że wkroczenie na polski rynek światowych koncernów może zredukować udział polskich pomp ciepła na rynku krajowym do zera. W 2022 roku wynosił on około pięć procent.

MRiT i ARP argumentuje, że celem rozporządzenia jest przyciągnięcie nowych, dużych inwestycji do Polski a tym samym przyśpieszenie transformacji ekologicznej i wzrostu gospodarczego. Rozmówcom wskazano istniejące już programy wsparcia. PORT PC i PSME argumentuje, że nie są tak korzystne jak unijne wsparcie wdrażane do Polski. Podaje też, że unijne regulacje nie określają progu inwestycyjnego, jest to obostrzenie polskiego ministerstwa. Rząd deklaruje otwartość na dalsze rozmowy w tej sprawie. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia następnym krokiem PORT PC i PSME będzie wystosowanie listu protestacyjnego do Komisji Europejskie.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła / Polskie Stowarzyszenia Magazynowania Energii / Marcin Karwowski