PORT PC: Rynek pomp ciepła urośnie w 2024 roku

10 lipca 2023, 14:00 Ciepłownictwo

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przewiduje wzrost rynku pomp ciepła w 2024 roku. Ma to związek z planem Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany w czwartym kwartale 2023 roku.

Instalacja pompy ciepła. Źródło: Flickr
Instalacja pompy ciepła. Źródło: Flickr

– Analizując dynamikę rozwoju polskiego rynku pomp ciepła, warto zauważyć, że do ogromnego wzrostu zainteresowania inwestorów tymi urządzeniami w 2022 roku przyczyniły się również ich obawy o dostępność paliw kopalnych (gazu ziemnego, węgla) czy odnawialnych paliw stałych (drewna, pelletu) oraz spodziewany drastyczny wzrost cen tych paliw. Obecnie, gdy sytuacja na światowym i polskim rynku paliw się unormowała, a nasz rząd wciąż zapewnia wysokie dofinansowanie do gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce, stawiające pod znakiem zapytania konkurencyjność inwestycji w pompę ciepła, trudno liczyć na powtórzenie sukcesu sprzedażowego z ubiegłego roku. Niewątpliwie tamten rok był wyjątkowy i w zestawieniu z obecną sytuacją dobitnie pokazał, jak duży wpływ na poziom sprzedaży pomp ciepła ma kształtowanie się cen nośników energii – czytamy na stronie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

– Można zatem zadać pytanie, na ile relatywnie wysoki poziom świadomości ekologicznej wielu inwestorów czy znaczące dofinansowania do montażu pomp ciepła w krajowych programach wsparcia zrekompensują aktualne czynniki ryzyka? I kolejne − czy nasz rząd w „gorącym” sezonie politycznym podejmie działania, które dodatkowo zachęcą inwestorów do wyboru pomp ciepła, jak choćby zapowiedź wprowadzenia taryf „smart”? Co prawda, w pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, dla pomp ciepła typu powietrze-woda odnotowaliśmy przyrost sprzedaży o 64 procent, a dla gruntowych pomp ciepła – o 69 procent, jednak trzeba pamiętać, że było to częściowo „zasługą” powszechnego braku tych urządzeń na polskim rynku pod koniec 2022 roku. Dziś magazyny dystrybutorów są pełne, a polska branża pomp ciepła odnotowuje wyraźny spadek tempa sprzedaży – czytamy.

PORT PC przewiduje, że w 2024 roku nastąpi wzrost rynku. Będzie to m.in. związane z opublikowaniem planu Komisji Europejskiej na rzecz powszechnego zastosowania pomp ciepła. – Jego publikacja jest spodziewana w czwartym kwartale 2023 roku. Plan ten, wspierany przez kompleksowy system monitoringu, z pewnością pomoże usunąć wiele barier związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w poszczególnych krajach, ale, o czym również warto pamiętać, sam z siebie nie wyeliminuje wszystkich czynników ryzyka. Do nieskrępowanego rozwoju rynku pomp ciepła potrzebujemy bowiem końca wojny w Ukrainie, jasnej średnioterminowej polityki energetycznej, uruchomienia środków unijnych oraz ustabilizowania cen energii i ukształtowania ich odpowiedniej relacji do cen gazu ziemnego (wg zaleceń, wskazanych np. w „Unijnym akceleratorze pomp ciepła”, rządy państw powinny dążyć do tego, aby relacja ceny gazu do ceny energii wynosiła 1:2) – podkreśla organizacja.

Opracował Jędrzej Stachura

PORT PC: Rynek pomp ciepła w Polsce należy pompować tak, żeby nie pękł