KGHM i Liga Ochrony Przyrody łączą siły w trosce o ekologię

10 lipca 2023, 13:30 Alert

Projekty ekologiczne, edukacja, nasadzenia drzew i zagospodarowywanie łąk kwietnych. Wspólne działanie by zwiększać świadomość i zaangażowanie w ochronę środowiska. Miedziowy gigant podpisał list intencyjny z Ligą Ochrony Przyrody.

– Nasza działalność jest ściśle związana z otoczeniem, dlatego też nie bez powodu wśród strategicznych dla KGHM obszarów znajduje się ekologia. Od lat dbamy o to, aby wpływ naszej aktywności na środowisko był jak najmniejszy, a produkcja odbywała się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Każdego roku wydajemy setki milionów złotych na inwestycje proekologiczne, wdrażając najlepsze światowe rozwiązania. Tylko w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w ten sposób blisko ćwierć miliarda złotych. To duże wsparcie dla ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy. Zależy nam także na coraz większej świadomości ekologicznej, a teraz mamy w tych ambitnych zamierzeniach uznanego od lat partnera: Ligę Ochrony Przyrody – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

KGHM i LOP zobowiązały się do wspólnych działań z zakresu szeroko rozumianej polityki ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W planach jest współpraca edukacyjno-szkoleniowa, współorganizacja wydarzeń i projektów promocyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Miedziowy gigant i Liga Ochrony Przyrody będą mogły wspólnie zorganizować m.in. spotkania i warsztaty dla szkół, akcje nasadzeń drzew lub zagospodarowanie łąk kwietnych.

– Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na przyrodę i środowisko, w którym żyjemy. Jednocześnie nie wszyscy mogą liczyć na rzetelną wiedzę i edukację w tym obszarze. Widzimy potrzebę wspólnego działania na rzecz propagowania postaw proekologicznych, upowszechniania wiedzy na temat ochrony środowiska oraz zaangażowania w inicjatywy na rzecz dbałości o stan przyrody. KGHM to narodowy champion, lider polskiej gospodarki, a taki partner to szansa skutecznych działań – przyznał prezes zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Paweł Sałek.

Ekologia to jeden ze strategicznych obszarów KGHM. Spółka rozwija swój biznes w oparciu o innowacyjne, niskoemisyjne technologie zgodnie z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje cele i ambicje zawarła w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej, w której zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Polska Miedź inwestuje w najlepsze dostępne techniki środowiskowe (BAT), prowadzi działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych. Systematycznie inwestuje w instalacje służące ochronie środowiska oraz modernizuje już istniejące. Tylko w ubiegłym roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł. W tym roku uruchomiono m.in. Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica, która praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu.

Dowodem na zrównoważoną produkcję jest m.in. ślad środowiskowy produktów KGHM – niższy od średniej globalnej oraz miejsce w gronie 28 przedsiębiorstw z całego świata nagrodzonych znakiem Copper Mark – certyfikatu potwierdzającego wysokie wymagania w zakresie niezależnie weryfikowanych odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych oraz pozytywnego wkładu w zrównoważony rozwój, związanych m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami.

KGHM / Jacek Perzyński

Zdzikot: Będziemy największym producentem soli warzonej w Polsce (WIDEO)