Energa przedłużyła swoją obecność w „zielonym” rejestrze EMAS

14 października 2021, 18:15 Alert

Kilkanaście spółek Grupy Energa, będącej częścią Grupy Orlen, pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, na kolejny rok przedłużając swoją obecność w „zielonym” rejestrze EMAS.

Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Wpis do rejestru i jego regularne przedłużanie pozwala Enerdze osiągać cele biznesowe, które uwzględniają najwyższe wymogi środowiskowe i energetyczne. EMAS odgrywa też kluczową rolę w realizacji wprowadzonej przez Unię Europejską gospodarczej koncepcji „circular economy”, czyli wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

W Grupie Energa funkcjonuje zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny nie tylko z unijnym Rozporządzeniem EMAS, ale również z normami ISO 14001 i ISO 50001, co umożliwia wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i metod zarządzania. System ekozarządzania i audytu EMAS obejmuje łącznie 381 obiektów należących do Grupy Energa. Jako ostatnia w ubiegłym roku do rejestru dodana została Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej ok. 31 MW, wybudowana w gminie Przykona na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego Kopalni Adamów. Szacuje się, że należące tam do Energi grunty o powierzchni 300 ha posiadają potencjał dla budowy obiektów OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW.

W kolejnych latach Energa spodziewa się dodawać do rejestru EMAS kolejne odnawialne źródła energii: farmę fotowoltaiczną PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, sześć mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 5 MW oraz będącą w trakcie procesu akwizycji PV Wielbark (moc zainstalowana: docelowo 62 MW). Rozwijając zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze, Grupa Energa wpisuje się w „Strategię Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku” oraz w działania Grupy ORLEN zmierzające do osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Pierwsze spółki Grupy Energa, w tym Energa SA, zostały wpisane do rejestru EMAS w 2016 roku, zaś w kolejnych latach dołączały następne – obecnie jest ich 16. Ponadto Energa SA w 2014 roku przystąpiła do ratingu ESG agencji Vigeo Eiris, opartego na wskaźnikach środowiskowych, społecznych i zarządczych (ang. environmental, social responsibility, corporate governance). W lutym br. otrzymała najlepszy wynik w historii swojego udziału w tym zestawieniu – 46 punktów. Analitycy agencji dostrzegli i docenili przede wszystkim działania prośrodowiskowe, m.in. rozwój energetyki odnawialnej, działania w obszarze DSR (demand-side response, czyli redukcję zużycia energii na żądanie Operatora Sieci Przesyłowych w zewnętrznych podmiotach zakontraktowanych przez Enspirion, spółkę zależną Energi, w tym w dużych zakładach przemysłowych) oraz zmniejszanie szkodliwych emisji w aktywach wytwórczych.

Energa/Michał Perzyński