Koszty pracy i ceny energii. To główne bariery rozwoju polskich firm

17 czerwca 2024, 09:00 Alert

Koszty pracy oraz ceny energii są najważniejszymi barierami rozwoju średnich i dużych firm w Polsce, wynika z raportu firmy Grant Thornton. Raport wskazuje, że najmniej problematycznym czynnikiem jest dostęp do finansowania.

Oszust, źródło: Freepik

Grant Thornton od 2019 roku monitoruje bariery ograniczające rozwój biznesu w 32 gospodarkach świata. Badaniem objęto również Polskę. Wyniki pokazują, że 86% polskich przedsiębiorców uważa koszty pracy za główną przeszkodę w rozwoju.

– Wzrost płacy minimalnej oraz presja płacowa na różnych szczeblach, w połączeniu z niską stopą bezrobocia, wpływają na wzrost kosztów pracy – zauważa Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

W 2023 roku nominalne wynagrodzenia wzrosły o 12,5 procent, a prognozy na 2024 rok przewidują dalszy wzrost o 10,2 procent. Drugą najważniejszą barierą są ceny energii, wskazywane przez 83 procent ankietowanych. Mimo spadku cen energii od kryzysu w 2022 roku, nadal są one wysokie, co stanowi istotne obciążenie dla firm.

Niepewność ekonomiczna zajmuje trzecie miejsce wśród barier, dotykając blisko trzy czwarte przedsiębiorców. Kolejną przeszkodą jest biurokracja, która dotyczy 56 procent firm, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych w ciągu roku. Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest problemem dla połowy ankietowanych przedsiębiorstw, co również stanowi poważną przeszkodę w rozwoju. Mimo planów zwiększenia zatrudnienia, brak wykwalifikowanej kadry pozostaje wyzwaniem.

Raport wskazuje, że choć dostęp do finansowania jest najmniej dokuczliwą barierą, to Polska nadal plasuje się wysoko w rankingu krajów z największymi przeszkodami rozwojowymi. Grant Thornton podkreśla, że mimo optymistycznych perspektyw gospodarczych, polskie firmy muszą inwestować w automatyzację, wychodzenie na rynki zagraniczne i konsolidację, aby przezwyciężyć te bariery i kontynuować rozwój.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym