Azoty pod presją kumulacji złych zdarzeń

28 września 2023, 06:00 Alert

Grupa Azoty notuje złe wyniki w drugim kwartale 2023 roku przez „kumulację niekorzystnych czynników rynkowych.”

Fot. Grupa Azoty

– Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 procent – podają Azoty.

– Tak jak podkreślono w komunikacie szacunkowym raportowany okres to kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza Unii Europejskiej – podaje spółka.

– W drugim kwartale 2023 roku Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na dalsze obniżanie cen produktów (w kontrze do inflacji) – przekazuje Grupa Azoty. – Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych.

– Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co istotnie wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim – czytamy dalej.

– We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego, obniżyły się r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej – informują Azoty.

Grupa Azoty / Wojciech Jakóbik

Orlen pragnie przejąć Azoty Puławy