IEO: W następnych latach ceny energii w Polsce będą rosnąć

25 czerwca 2019, 12:15 Alert

Instytut Energetyki Odnawialnej bazując na założeniach projektu Krajowy Plan Działań na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) oraz uwzględniając istniejącą infrastrukturę, inwestycje oraz politykę energetyczną rządu, przygotował model i prognozę kosztów wytwarzania energii i prognozę średniorocznych cen energii elektrycznej.

fot. pixabay.com

Według IEO kluczowym czynnikiem decydującym o kosztach energii jest struktura miksu energetycznego, który kształtowany jest przez krajową politykę energetyczną oraz regulacji, czyli „Politykę Energetyczna Polski do 2040” oraz „Krajowy Plan Działań na Rzecz Energii i Klimatu” – KPEiK.

Jednak jak zaznacza Instytut w dokumentach tych brakuje szczegółowej analizy kosztów wytwarzania energii, ich optymalizacji oraz prognoz cen energii, dlatego bazując na założeniach projektu KPEiK, IEO przygotował średniookresową prognozę kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej w Polsce do 2040 roku.

Z opracowania Instytutu wynika, że czeka nas wzrost kosztów wytwarzania energii, co za tym idzie i taryf. Jak wyliczył IEO, sumaryczny koszt generacji energii w 2040 (wyliczany według cen stałych z 2018 roku, bez inflacji) osiągnie poziom 80 mld zł.

Prognoza wzrostu kosztów wytwarzania energii w Polsce. Źródło: IEO „Średnio okresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen na energie elektryczną do 2040 roku”

Jak uzasadnia IEO, wzrost cen energii spowodowany jest głównie przez ceny uprawnień, a ponadto w dalszym okresie przez nakłady inwestycyjne. Jednocześnie instytut zaznacza, że z uwagi na długoterminowe skutki wcześniejszych decyzji, nawet ewentualna zmiana kosztotwórczej polityki energetycznej nie wpłynie istotnie na zmianę wyników prognozy kosztów, przynajmniej do 2030 roku.

IEO/CIRE.pl