JSW może wymagać dokapitalizowania w postaci nowej emisji akcji

18 maja 2016, 17:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

„Szacunki dotyczące potrzeb finansowych spółki, robione jesienią ubiegłego roku, zdezaktualizowały się. Kwota potrzebna spółce jest znacznie większa niż wówczas szacowano, dlatego może się pojawić potrzeba dokapitalizowania” – powiedział minister podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak dodał, mogłoby to nastąpić w postaci nowej emisji akcji spółki, z prawem poboru dla jej dotychczasowych akcjonariuszy. Zastrzegł, że nie zapadły takie decyzje, jednak jest to rozważany scenariusz, w związku z potrzebami kapitałowymi JSW.

Po tej wypowiedzi ministra energii notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej zniżkują o ponad 15 proc.Kurs JSW spadał o godzinie 15.20 o 15 proc. do 14,50 zł. Obroty wynosiły 9 mln zł.

„Zapewnienie spółce kapitału jest niezbędne, jeżeli chcemy mówić o jej faktycznej restrukturyzacji, a nie jedynie pseudorestrukturyzacji” – powiedział minister. Jego zdaniem potrzeby finansowe JSW są większe niż 1 mld zł – taką kwotę wymieniał wcześniej m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Tchórzewski przypomniał, że JSW prowadzi rozmowy z bankami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia – umowa restrukturyzacyjna powinna być zawarta do połowy roku. Tworzony jest również program naprawczy, zakładający m.in. sprzedaż akcji wybranych aktywów z grupy kapitałowej (koksowni i spółek energetycznych) zewnętrznym inwestorom z udziałem Skarbu Państwa.