Simson: Europa musi zdywersyfikować dostawy gazu, napełnić magazyny i zmniejszyć zużycie

21 października 2022, 10:45 Energetyka

musimy zdywersyfikować nasze dostawy gazu, sprowadzać go rurociągami z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii. Z drugiej strony namawiamy państwa członkowskie, by napełniły swoje magazyny gazu. Trzeba też zmniejszyć zużycie gazu i przyspieszyć transformację energetyczną – powiedziała europejska komisarz ds. energii Kadri Simson podczas V Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo.

Jerzy Buzek i Kadri Simson na V Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo. Fot. Wojciech Jakóbik

Kadri Simson na V Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo

Simson przypomniała, że w tej chwili europejscy przywódcy rozmawiają o tym jak poradzić sobie ze wzrostami cen gazu i energii wywołanymi rosyjską inwazją na Ukrainę. – Po pierwsze, musimy zdywersyfikować nasze dostawy gazu, sprowadzać go rurociągami z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii. Z drugiej strony namawiamy państwa członkowskie, by napełniły swoje magazyny gazu, muszą być one pełne do 1 listopada. Udało nam się to zrobić wcześniej. Trzeba też zmniejszyć zużycie gazu i przyspieszyć transformację energetyczną – powiedziała komisarz ds. energii.

– Elektryfikując gospodarkę i inwestując w biometan możemy uniezależnić się od dostaw z Rosji. Prosimy też państwa członkowskie o pomoc dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Tej nocy szefowie rządów rozmawiali o tym, jak będziemy działać przed następnym sezonem grzewczym. Niezbędna też będzie solidarność pomiędzy państwami, na wypadek długiej i chłodnej zimy. Trzeba zapewnić Europejczykom dostęp do tanich, zeroemisyjnych źródeł energii – dodała Kadri Simson.

– W dalszej perspektywie rozwiązaniem będzie zaprzestanie importu paliw kopalnych i zastąpienie ich energetyką odnawialną. W Europie chcemy stworzyć środowisko, w którym większość zapotrzebowania na energię będzie zaspokojona przez OZE. Istotną częścią programu REPowerEU jest zapewnienie finansowania tych inwestycji. Nadal chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Następny pakiet „Next Generation EU” będzie miał nieprawdopodobną skalę – będą to 2-3 biliony euro na inwestycje w transformację energetyczną. Do tego dojdą inwestycje prywatne, instalacja pomp ciepła – dodała komisarz

– Na chwilę obecną poprosiliśmy kraje członkowskie, by zmniejszyły zużycie gazu o 15 procent. Pomóc w tym może również energetyka jądrowa. Ponadto wierzymy, że spółdzielnie energetyczny pomogą w osiągnięciu naszych celów na poziomie lokalnym. Biometan jest częścią dyskusji o zmianie na naszym rynku gazu, chcemy ułatwić producentom wejście na niego. Jest to również ciekawa opcja dodatkowego dochodu dla rolników – powiedziała.

Opracował Michał Perzyński