KGHM uwarzy soli dla dobra Odry

23 czerwca 2023, 11:00 Alert

KGHM chce walczyć z zasoleniem wód poprzez inwestycję w warzelnię soli, która zapewni także około miliona ton tego surowca rocznie i 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa. To odpowiedź na zanieczyszczenie rzek na Dolnym Śląsku przez działalność przemysłową w Polsce oraz Niemczech, w tym Odry.

Tomasz Zdzikot. Fot. KGHM.
Tomasz Zdzikot. Fot. KGHM.

– Warzelnia soli to dla KGHM przełomowa inwestycja pod wieloma względami. Projekt ma charakter biznesowy i otwiera nowe perspektywy. Mówię tu m.in. o rynku nawozów, które mogą być cennym wsparciem dla polskich rolników. Badamy takie możliwości. Ta inwestycja to dowód zdolności KGHM do innowacji i dostosowywania się do zmieniających warunków i klimatycznych, i rynkowych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

– Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do pompowni głównego odwadniania. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie – wylicza koncern miedziowy.

Cel to także ochrona rzek w Polsce. – Działania te, pozwolą na zdecydowane zmniejszenie sumarycznego ładunku soli deponowanego wraz z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu do ok. 50 procent, tym samym istotnie zmniejszając oddziaływanie spółki na środowisko i przyczyniając się do ochrony ekosystemu rzeki Odra – czytamy dalej.

Zanieczyszczenie Odry odpadami przemysłowymi doprowadziło do problemów ekologicznych w 2022 roku. Trwa spór o odpowiedzialność za straty między Polską a Niemcami.

Zakład ma powstać w sześć lad za kwotę około miliarda złotych przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM / Wojciech Jakóbik