Komisja pyta Polskę o działania ws. redukcji emisji z oparów paliwa

16 czerwca 2017, 06:30 Alert

Komisja Europejska zwróciła się w środę do Polski w związku z brakiem zgłoszenia przez nasz kraj działań mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa.

Spaliny. Fot. Wikimedia Commons
Spaliny. Fot. Wikimedia Commons

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia do prawa krajowego wprowadzonych w 2014 r. zmian do unijnych przepisów dotyczących ograniczenia ilości emisji z oparów paliwa, uwalnianych do powietrza podczas tankowania na stacjach paliw.

„Polska nadal nie zgłosiła instrumentów prawnych wprowadzających do prawa krajowego przepisy dotyczące testowania systemów odzyskiwania oparów paliwa” – podkreśliła w komunikacie KE.
Celem dyrektywy w tej sprawie jest ochrona zdrowia i środowiska przez ograniczenie emisji lotnych związków organicznych z paliwa do powietrza. Emisja ta – wyjaśnia KE – powoduje nadmierny poziom toksycznego benzenu i powstawanie ozonu w procesie reakcji fotochemicznych, co jest przyczyną chorób układu oddechowego takich jak astma. Ponadto ozon jest gazem cieplarnianym.

Komisja skierowała do polskich władz uzasadnioną opinię i dała dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska Agencja Prasowa