Łazor: Tauron będzie animował handel energią elektryczną na TGE

10 lutego 2015, 13:23 Energetyka

TAURON Polska Energia podpisał z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów na energię elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Celem współpracy jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i TAURONEM , jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

Tzw. market maker ma zapewnić utrzymanie płynności obrotu i zwiększenie liczby transakcji zawieranych na giełdzie. To z kolei ma umożliwić uczestnikom realizację zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, zawierający transakcje członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wysokość cen energii elektrycznej, co jest niewątpliwą korzyścią dla uczestników rynku. Umowa obowiązuje od 1 lutego.

– TAURON jako uczestnik giełdy dokłada starań, aby rynek energii w Polsce był płynny a podejmowane na nim działania przejrzyste. Podpisanie umowy z giełdą umożliwi nam aktywniejsze działanie i utrzymywanie wyznaczanych przez rynek ram cenowych dla wszystkich uczestników. Z chwilą podpisania umowy przyjęliśmy odpowiedzialność nie tylko za własne działania, ale i za kierunki rynkowe – mówi Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych TAURON Polska Energia.

– Koncentracja rynku krajowego na jednym płynnym rynku giełdowym wpływa pozytywnie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Najważniejszym elementem rozwoju rynku energii i powstania referencyjnej ceny jest zwiększanie płynności i przejrzystości. Obecność TAURON Polska Energia jako animatora z pewnością się do tego przyczyni – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.