TAG: TGE
Kolejny rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach w 2019 r.
Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 217,90 zł/MWh wobec 226,30 zł/MWh we wrześniu […]
Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).
Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w październiku br. wzrosły o 1 proc. wobec września, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 1,3 […]
27 listopada br. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyły się warsztaty pt.:”Wspólny rynek energii elektrycznej w Europie. Miejsce […]
19 listopada 2019 roku Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rynek Dnia Bieżącego na transgranicznym rynku SIDC w modelu XBID. Łączny wolumen […]
19 listopada 2019 roku Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego w modelu SIDC (XBID). W pierwszej dobie od […]
Gwarancje pochodzenia to korzyść dla producentów energii, ale rozwój rynku będzie zależał od dalszego wzrostu świadomości co do […]
19 listopada br., Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uruchomiła transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia […]
Towarowa Giełda Energii przystąpi do europejskiego systemu transakcyjnego XBID. Polskie Sieci Elektroenergetyczne komentują ten ruch dla BiznesAlert.pl.
Chociaż ustawa o rynku mocy weszła w życie, to nie wiadomo nadal jak konkretnie ma działać wtórny rynek mocy, który powinien ruszyć między […]
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku br. 28 994 832 MWh i był o 1,0 proc. niższy niż w październiku roku 2018 […]
Obecny model rynku energetycznego zakładającego zamrożenie cen energii jest nie do utrzymania. Rynek trzeba napisać od nowa – podkreślali […]
Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w październiku na poziomie 226,30 zł/MWh wobec 242,79 zł/MWh we […]
3 listopada 2014 r., Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP). Już od pięciu lat odbywa się w nim obrót […]