TAG: Białe certyfikaty

PGE przez 12 lata zrealizowała ponad 250 projektów w ramach pozyskania Białych Certyfikatów, dzięki czemu podmioty współpracujące ze […]
Nowela dyrektywy o efektywności energetycznej każe krajom unijnym mocniej oszczędzać energię. – Dla Polski dodatkowe zobowiązania […]
Forum Energii przedstawiło dane na temat zużycia gazu w Polsce, które sugerują, że zużycie gazu, które w czasie kryzysu energetycznego powinno […]
PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 roku otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów […]
Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, to produkt giełdowy, którym obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to […]
Poprawa efektywności energetycznej często jest kojarzona ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. W rzeczywistości jednak, […]
Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, której zapisy mają pozwolić osiągnąć cel poprawy […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, niesamowity wzrost cen notuje rynek świadectw pochodzenia przyzwanych za poprawę efektywności […]
Trwa dyskusja, czy ustawodawca powinien przedłużyć termin obowiązywania białych certyfikatów z piątego przetargu z 2017 roku, których […]
Urząd Regulacji Energetyki zawalony jest wnioskami o wydanie białych certyfikatów. Na decyzje czeka się ponad rok, a w kolejce jest 1,7 tys […]
Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucji Świadectwo Efektywności Energetycznej. Spółka uzyskała certyfikaty dzięki realizacji […]
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w styczniu 2017 r. wyniósł 7,5 TWh i […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, jutro wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej, której zadaniem jest wdrożenie do polskiego […]
Jak poinformował „Puls Biznesu”, do 1 października Urząd Regulacji Energetyki może przeprowadzić ostatni, piąty przetarg na […]
(Polska Agencja Prasowa) Senat poparł w czwartek ustawę o efektywności energetycznej, izba nie zaproponowała poprawek. W ustawie określono […]
(Polska Agencja Prasowa) Sejm przyjął w piątek ustawę o efektywności energetycznej. Wejdzie ona w życie już od października br. choć […]
Branża i NGOsy domagają się szybkiego przyjęcia regulacji zwiększających wydajność energetyczną gospodarki Minął już ponad miesiąc […]
Wczoraj, 23 lutego rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Przewiduje on m.in. szereg modyfikacji w mechanizmie stymulującym i […]
– Duże wyzwania stoją przed Towarową Giełdą Energii przy okazji liberalizacji rynku gazowego. Jej uczestnicy powinni wykazywać się coraz […]
Urząd Regulacji Energetyki ogłosił 27 grudnia kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za […]