Autor: Maciej Burny
Początek nowego roku to dobra okazja do spojrzenia w agendę instytucji europejskich i zidentyfikowania energetycznych priorytetów Brukseli na […]
– Bruksela odpowiedziała w końcu przed kilkoma dniami, przedstawiając we wtorek, zaledwie dwa dni przed szczytem, propozycję legislacyjną […]
Bruksela wymienia szereg warunków sine qua non, które musiałyby zostać spełnione żeby limit iberyjski doprowadził do faktycznej redukcji cen […]
Nowy pakiet gazowy Brukseli ma wzmocnić solidarność poprzez lepszą koordynację zakupów, transgraniczną wymianę gazu i wiarygodne wskaźniki […]
– Rynek mocy został wprowadzony właśnie po to, żeby zadziałać w momentach, gdy szczytowe zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a po […]
Jeśli Bruksela szybko nie „dowiezie” implementacji skutecznych interwencji w celu poskromienia wzrostów cen energii na poziomie całej Unii, […]
W lipcu 2021 roku, Komisja Europejska przedstawiła przepastny zbiór projektów aktów prawnych mających na celu umożliwić Unii Europejskiej […]
Często w długoterminowych analizach rentowności wydobycia i wytwarzania energii z węgla w Polsce niektóre regulacje są całkowicie pomijane z […]
Parlament Europejski nie przyjął raportu kluczowego dla reformy polityki klimatycznej przez spory prawicy oraz lewicy. – Wynik głosowania […]
Maciej Burny z Enerxperience omawia główne założenia programu REPowerEU przyjętego przez Unię Europejską. – W praktyce daje to kolejny […]
 – Projekt rewizji dyrektywy IED istotnie zwiększa obowiązki i niezbędne nakłady inwestycyjne dla operatorów elektrowni i […]
Komisja Europejska przedstawiła projekt aktu delegowanego taksonomii unijnej, który określa atom i gaz jako źródła zrównoważone, a przez to […]
Polska strategia energetyczna może wymagać korekty pod dyktando tak zwanej taksonomii Unii Europejskiej ograniczającej wsparcie gazu określonymi […]