Stępiński: Giełda czeka na urzędników

31 października 2019, 09:30 Energetyka
knf
Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Towarowa Giełda Energii przekonuje, że w marcu 2020 roku będzie gotowa uruchomić zorganizowaną platformę obrotu (OTF), ale cały czas czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego – pisze Piotr Stępiński, redaktor BiznesAlert.pl

Obowiązek uruchomienia OTF nakładają zapisy dyrektywy MiFID II, która wpływa na funkcjonowanie rynków terminowych energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych, rynku uprawnień do emisji CO2 oraz finansowego, prowadzonych przez TGE. Zawierane transakcje mają być rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych z wykorzystaniem obecnie funkcjonujących zabezpieczeń. Polska zaimplementowała unijne regulacje w drodze nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która obowiązuje od kwietnia 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami TGE musiała w trakcie 12 miesięcy zwrócić się KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na uruchomienie OTF, co uczyniła 28 grudnia.

KNF milczy

Od tego momentu mija już prawie rok, a KNF nadal nie wydała decyzji, choć TGE spodziewała się, że nastąpi to jeszcze jesienią 2019 roku. Na pytania BiznesAlert.pl o to, na jakim etapie znajduje się całe postępowanie i kiedy należy spodziewać się jego zakończenia, KNF odmówiła udzielenia odpowiedzi zasłaniając się tajemnicą, stwierdzając, że nie jest uprawniona do informowania o szczegółach prowadzonych postępowań.

OTF ruszy w marcu 2020 roku?

TGE również nie chciała zdradzić szczegółów postępowania. Biuro prasowe poinformowało BiznesAlert.pl, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków giełdy, TGE podjęła decyzję o uruchomieniu OTF w marcu 2020 roku, po wcześniejszym otrzymaniu decyzji od KNF. – Jesteśmy technicznie i operacyjnie gotowi do prowadzenia notowań w ramach OTF – przekonuje TGE.

Należy zauważyć, że już od kilku lat TGE posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. To oznacza, że powinna być przygotowana do spełnienia wymogów regulatora oraz mieć doświadczenie we współpracy z nim. Ponadto system rozliczeń, obecnie wykorzystywany przez giełdę, opiera się na formie zabezpieczeń dopuszczalnej przez przepisy dotyczące OTF, a w konsekwencji, kompletne przystosowanie go do wymogów ustawowych, w przypadku TGE nie powinno powodować poważnych trudności. W szczególności, że konsultacje w zakresie przekształcenia RTT w OTF trwały już od 2017 roku.

Kiedy KNF wyda decyzję?

Michał Jeleń, prawnik w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy, zaznacza, że do prowadzenia rynku OTF wymagane jest wydanie przez KNF odpowiedniego zezwolenia, a co za tym idzie, nie ma możliwości, żeby podmiot „samowolnie” uruchomił OTF. – Jednakże, zważywszy na czas trwania rozpatrywania wniosku o wydanie takiego zezwolenia, oraz fakt, iż TGE ponad wszelką wątpliwość jest w stałym kontakcie z KNF (m.in. z racji posiadania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego), być może decyzja powiązana jest z przypuszczalnym terminem wydania zezwolenia przez KNF – uważa rozmówca.

Odnosząc się do długości prowadzenia postępowania przez KNF stwierdził, że trudno jest określić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie OTF, czy nawet ogólnie rynków regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ponieważ do tej pory w Polsce niewielka ilość podmiotów ubiegała się o takie zezwolenia. – Z uwagi na złożoność informacji, które przekazuje się Komisji Nadzoru Finansowego oraz ewentualnym zapytaniom KNF o uzupełnienie wniosku, w szczególności w kontekście potencjalnych konsekwencji dla rynku, związanych z wydaniem takiego zezwolenia, rozpatrzenie takiego wniosku może trwać dłuższy czas. W szczególności zważywszy na to, że w przypadku KNF czas oczekiwania na wydanie stanowiska KNF, w zakresie stosowania danych przepisów, niejednokrotnie przekraczał okres roku – stwierdzi mec. Jeleń.