TAG: KNF

Towarowa Giełda Energii przekonuje, że w marcu 2020 roku będzie gotowa uruchomić zorganizowaną platformę obrotu (OTF), ale cały czas czeka na […]
20 grudnia 2018 r. Towarowa Giełda Energii złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy […]
Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy audyt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej prowadzony przez dyrektora departamentu audytu i kontroli w […]
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów […]
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na powołanie Piotra Zawistowskiego na stanowisko prezesa Towarowej Giełdy Energii – podała KNF […]
PKN Orlen nie podziela stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która nałożyła na płocki koncern 750 tys. zł kary za niedopełnienie […]
KNF nałożyła na PKN Orlen 750 tys. zł kary z powodu niewykonania przez spółkę obowiązku informacyjnego – podał UKNF w komunikacie.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie domniemanego zawiadomienia China Coal o nabyciu akcji Bumechu, podała Komisja.
W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w system informatyczny obsługujący stronę […]
(Polska Agencja Prasowa) Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł i jednogłośnie […]
Zdaniem Prof. Konrada Świrskiego, kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Warszawskiej w celu poprawy […]
Jednym z najczęstszych celów ataku cyberprzestępców na całym świecie są instytucje finansowe. Mają tego świadomość także banki i firmy […]
Sejm 23 lipca 2015 r.  uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej […]
W Sejmie 21 lipca 2015 r. odbyło się II czytanie projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki nowelizacji hurtowy rynek energii […]
– W mojej ocenie dzięki obniżce przez PKP PLK stawek dostępu do torów może wzrosnąć konkurencyjność kolei, zwłaszcza w segmentach […]