Rząd RP: Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię to zagrożenie dla płynności spółek energetycznych

28 kwietnia 2020, 13:00 Alert
energetyka energia fot. Pixabay
fot. Pixabay

Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię są zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych, a duże zabezpieczenia Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych ograniczają możliwość dalszego prowadzenia działalności spółek w bezpieczny sposób – czytamy w uzasadnieniu do nowej wersji tarczy antykryzysowej. Rząd proponuje zmiany w sposobie zabezpieczeń – informuje Polska Agencja Prasowa.

Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną

– Z uwagi na obecną sytuację wywołaną rozprzestrzenianiem się na niespotykaną skalę choroby zakaźnej COVID-19, podmioty gospodarcze, które znacząco ograniczyły działalność lub zdecydowały się na jej zawieszenie, powodują duży spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Podmiotami tymi są nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duzi odbiorcy końcowi energii, których ograniczenie działalności powoduje pogłębienie spadku cen. Nieplanowane ubytki zapotrzebowania na energię elektryczną wzmacniają zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej – zaznacza rząd.

– Z punktu widzenia działań zabezpieczających transakcje zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii różnica w cenie (w okresie do dostawy) musi być pokryta przez depozyt uzupełniający w niespotykanej dotąd skali. Przedkładanie tak dużych zabezpieczeń do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych ogranicza możliwość dalszego prowadzenia działalności spółek w sposób bezpieczny i między innymi ogranicza bieżące, niełatwe rozliczenia z klientami, jak i możliwości inwestycyjne, tak potrzebne w obecnych czasach – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

W chwili obecnej, spółki zamroziły kilka miliardów złotych w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych – informuje rząd.

Według PAP, proponowane rozwiązania pozwalają ograniczyć zakres wnoszenia zabezpieczeń w formie pieniężnej poprzez podniesienie limitu dla możliwych do przedstawienia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z odnawialnych źródeł energii (bez współczynnika redukcji i limitów na poziomie danego członka izby oraz całej izby).

PAP podaje, że rząd proponuje również zniesienie współczynnika redukcji dla zabezpieczenia niepieniężnego w postaci uprawnień do emisji (EUA) oraz zniesienie limitów na poziomie danego członka izby oraz całej izby. Planowane jest też wprowadzenie możliwości przedstawienia, jako zabezpieczenie niepieniężne, poręczenia spółki matki oraz zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w stosunku do części wymaganych depozytów w przypadku wykazania odpowiedniego ratingu inwestycyjnego.

Polska Agencja Prasowa

Jakóbik: Unijna tarcza antykryzysowa dla energetyki ma dać suwerenność