TGE odnotowała rekordowe obroty energią elektryczną i gazem ziemnym

5 marca 2020, 10:30 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowe obroty energią elektryczną i gazem ziemnym w lutym 2020 roku. – Są to najwyższe wartości w historii giełdy – informuje TGE.

Energia elektryczna

TGE podała, że wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lutym br. 23 183 082 MWh i był o 41,1 procent wyższy niż w lutym 2019 roku. Jest to najwyższy łączny wolumen obrotu, jaki kiedykolwiek został odnotowany na rynku energii elektrycznej TGE w miesiącu lutym. Jest to zarazem więcej niż w rekordowym do tej pory miesiącu pierwszej połowy roku – marcu 2018 roku (20 457 571 MWh). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 47,6 procent r/r, do wolumenu 20 351 386 MWh. Tym samym, po raz pierwszy w historii rynku terminowego TGE nastąpiło przekroczenie 20 TWh obrotu miesięcznego energią elektryczną w pierwszej połowie roku. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 7,1 procent, do poziomu 2 831 696 MWh. Obrót na Rynku Dnia Następnego wyniósł 2 759 556 MWh (wzrost r/r o 4,5 procent), zaś na Rynku Dnia Bieżącego 72 140 MWh (22-krotny wzrost r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym
na poziomie 170,24 zł/MWh, co oznacza spadek o 19,22 zł/MWh w porównaniu do stycznia. Na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w lutym 245,23 zł/MWh i jest to spadek o 7,19 zł/MWh względem analogicznej ceny ze stycznia br.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 13 973 425 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 116,0 procent. Podobnie jak w przypadku rynku energii elektrycznej, jest to najwyższa wartość miesięczna w historii notowań na tym rynku w lutym. Przekracza ona zarazem najwyższą do tej pory wartość miesięczną z pierwszej połowy roku (13 724 448 w maju ubiegłego roku). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 716 264 MWh, a więc o 136,2 procent więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 257 161 MWh, a więc o 49,5 procent wyższym niż w lutym 2019 roku.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w lutym 51,93 zł/MWh, co oznacza spadek
o 7,65 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2021 roku (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lutym 73,47 zł/MWh, czyli o 4,85 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł
w lutym 2 400 864 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego roku 2019 o 44,6 proc. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 346 764 MWh (wzrost o 45,8 proc. r/r). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 150,32 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,73 zł/MWh względem stycznia 2020 roku.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w lutym 16 702 toe, co oznacza spadek r/r o 15,7 procent. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 11 579 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 857,35 zł/toe (znaczny wzrost względem stycznia 2019 roku – o 113,27 zł/toe).

Nowi uczestnicy

TGE podała, że na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 29 lutego 2020 roku członkami rejestru było 3901 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 650 podmiotów.

Towarowa Giełda Energii

Trzos: Ustawa o cenach energii a pomoc de minimis. Kto może skorzystać? (ANALIZA)