TGE odnotowała pierwsze transakcje na europejskim Rynku Dnia Bieżącego SIDC (XBID)

22 listopada 2019, 11:45 Alert

19 listopada 2019 roku Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego w modelu SIDC (XBID). W pierwszej dobie od uruchomienia SIDC zawartych zostało aż 740 transakcji kupna i sprzedaży. Ich wolumen wyniósł 2967,2 MWh i jest to najwyższy wolumen dzienny na Rynku Dnia Bieżącego w tym roku.

W dniu 19 listopada br. o godz. 14:00 TGE rozpoczęła notowania na Rynku Dnia Bieżącego w modelu SIDC. W pierwszej dobie działania rynku w nowej formule były zawierane zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Dla pierwszego dnia dostaw (20.11.2019) zawarto łącznie 740 transakcji o wolumenie 2967,2 MWh. Dla wymiany transgranicznej wyniósł on 2168,9 MWh, a przepływy te stanowiły 73,1% całego obrotu na RDB dla dostawy w dniu 20.11.2019. To w tym roku najwyższy wolumen dzienny RDB i zarazem niemal 14 razy przewyższający średni dzienny wolumen odnotowany na Rynku Dnia Bieżącego w ubiegłym roku. Oferty kupna i sprzedaży dla połączeń transgranicznych zawierane były przez uczestników z następujących krajów: Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Danii, Belgii, Bułgarii, Francji i Holandii.

Transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID umożliwia ciągły handel pomiędzy podmiotami w większości europejskich krajów. Obecnie SIDC łączy 21 państw, a zawieranie międzynarodowych transakcji możliwe jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. TGE uruchamiając europejski Rynek Dnia Bieżącego SIDC znalazło się w gronie największych operatorów rynku w Europie. Giełda zapewnia uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu, otwiera przed nimi możliwości handlu nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach, a dzięki zwiększeniu dostępności do rynku hurtowego sąsiednich krajów wzrasta również konkurencyjność ofert.

Towarowa Giełda Energii 

Owczarek: Rynek energii będzie bardziej elastyczny dzięki XBID