TGE: Miejsce Polski i rola TGE w łączeniu się rynków transgranicznych

28 listopada 2019, 13:43 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

27 listopada br. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyły się warsztaty pt.:”Wspólny rynek energii elektrycznej w Europie. Miejsce Polski i rola Towarowej Giełdy Energii”.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące rynku SIDC w modelu XBID, zakres konkurencji między NEMO w modelu MNA oraz przedstawiono korzyści i wyzwania stojące przed uczestnikami rynku. W wydarzeniu wzięli udział Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE, Leszek Prachniak, dyrektor Biura Operacji Giełdowych oraz Sylwester Biało, dyrektor Biura Integracji Rynków.

Piotr Listwoń zauważył, że nie każda europejska giełda energii ma status Nominowanego Operatora Energii Elektrycznej (NEMO). TGE posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r. wtedy to Polska zdecydowała się na przyjęcie konkurencyjnego modelu, tzn. takiego w którym na terenie kraju może działać co najmniej dwóch operatorów NEMO. – Spośród krajów Europy Środkowo-wschodniej tylko Polska przyjęła konkurencyjny model NEMO. Podstawowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej – zwrócił uwagę Listwoń. Z uwagi na konieczność ustanowienia zasad funkcjonowania polskiego rynku spot energii elektrycznej pojawił się dokument Multi-NEMO Arragemments tj. umowa standaryzująca usługi handlowe w modelu wielu NEMO w zakresie Rynku Dnia Następnego na obszarze Polski. Towarowa Giełda Energii podpisała umowę operacyjną/regulamin rynku MNA i od 19 listopada 2019 r. działa w tym modelu na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego. – Wprowadzenie modelu MNA i pojawienie się dodatkowych NEMO na rynku nie zmienia wielkości podaży i popytu energii – podkreślił wiceprezes zarządu TGE.

Uczestnicy warsztatów podkreślili, że przydział zdolności przesyłu dla poszczególnych NEMO będzie podawany codziennie w wynikach obliczeń dokonywanych przez algorytm rynku w modelu PCR, co z kolei będzie zależeć od zleceń zakupu/sprzedaży energii złożonych przez uczestników rynku w poszczególnych NEMO. Piotr Listwoń zwrócił również uwagę, że ogromną zaletą TGE jest znajomość polskiego rynku, jego oczekiwań oraz różnorodności oferowanych produktów w jednym miejscu, podobnie jak procesy zabezpieczeń i rozliczeń w izbie rozliczeniowej.

Sylwester Biało przedstawił zalety płynące z łączenia rynków transgranicznych, które daje możliwość zawierania transakcji transgranicznych przez każdego z Członków TGE. – Możliwość zawierania transakcji transgranicznych oznacza, że oferty Członków TGE są widoczne w całej Eurpie. Połączenie rynków lokalnych w jeden globalny zwiększa płynność i przejrzystość rynku dla wszystkich jego uczestników – powiedział Biało. Zwrócił również uwagę, że połączony rynek energii ułatwia przepływ ze stref o najniższej cenie energii do tych, gdzie ceny są wyższe. – Połączony rynek energii wywiera presję na obniżenie cen – dodał dyrektor Biało. Istotną korzyścią jest również wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie dostępności do rynku hurtowego krajów ościennych.

Leszek Prachniak omówił korzyści dla uczestników rynku RDB w formule XBID, który zastąpił funkcjonujący do tej pory krajowy RDB.- Zwiększa się głębokość rynku. Oferty członków TGE są widoczne w całej Europie – powiedział Prachniak. Dyrektor Biura Operacji Giełdowych zauważył również, że dzięki RDB w formule XBID mamy do czynienia z efektywną alokacją zdolności przesyłowych. – Nie ma konieczności oddzielnego rezerwowania mocy przesyłowej – podkreślił Prachniak.

CIRE.pl