TAG: Nemo

– Gdy w Polsce na dobre rusza konkurencja między różnymi parkietami pragnącymi handlować energią i gazem, Towarowej Giełdzie Energii […]
Towarowa Giełda Energii obchodzi pięciolecie przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki statusu NEMO dla polskiego obszaru cenowego […]
Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).
27 listopada br. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyły się warsztaty pt.:”Wspólny rynek energii elektrycznej w Europie. Miejsce […]
Odwołano pierwszą transgraniczną aukcję na zakup energii z łączącego Wielką Brytanię i Belgię 128-kilometrowego interkonektora NEMO.
Wkrótce zostanie otwarte połączenie energetyczne Nemo o długości 128 km, łączące po dnie morskim Richborough w Wielkiej Brytanii z Zeebrugge w Belgii.