TGE dopasowuje się do sytuacji na rynku zdominowanym przez koronawirusa

31 marca 2020, 16:00 Alert
energia kabel pylon energetyka

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki, w szczególności na podmioty związane z branżą energetyczną, Towarowa Giełda Energii podjęła decyzję o zwołaniu 25 marca br. posiedzenia Rady Rynku w trybie zdalnym.

– Podczas spotkania została wnikliwie omówiona kwestia spadku cen energii oraz problemów płynnościowych niektórych podmiotów. Członkowie Rady zgodnie stwierdzili, że najistotniejsze jest utrzymanie stabilności rynku towarowego przy wykorzystaniu środków jakie oferuje zorganizowany rynek energii elektrycznej i gazu, w głównej mierze dzięki zachowaniu ciągłości notowań. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że w obecnych warunkach rynkowych ważne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie optymalizacji systemu zabezpieczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla rynku. TGE i IRGiT na bieżąco będą monitorować sytuację i konsultować z Radą Rynku oraz Komitetem ds. Ryzyka, działającym przy Izbie, wszelkie usprawnienia – czytamy w komunikacie TGE.

– Misją TGE jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu towarów oraz oferowanie usług o najwyższych standardach. Zależy nam na spełnianiu oczekiwań uczestników rynku, do tego jednak niezbędna jest skuteczna dwukierunkowa komunikacja, nie tylko z naszymi obecnymi klientami, ale także szersza dyskusja z branżą energetyczną. Właśnie z tego względu na początku roku powołaliśmy Radę Rynku przy TGE, która mamy nadzieję będzie skutecznym ciałem doradczym dla Zarządu, wpływającym zarówno na rozwój rynków energii i gazu, jak i dla nowych obszarów w zmieniającej się rzeczywistości. Współpraca i dialog z rynkiem jest szczególnie ważna w obecnym, trudnym dla wszystkich momencie – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE, Przewodniczący Rady Rynku.

Rada Rynku została powołana przez TGE na początku roku jako ciało doradcze dla Zarządu Giełdy. Do kompetencji Rady należy nie tylko wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju giełdowego rynku towarowego, ale także inicjowanie określonych projektów, opiniowanie zmian. Prace Rady Rynku mają na celu m.in. wymianę informacji między TGE a uczestnikami rynku odnośnie narzędzi poprawy płynności, zasad funkcjonowania animatorów rynku, systemów notujących i ich rozwoju, wdrażania zmian regulacyjnych oraz prawnych dotyczących funkcjonowania rynków prowadzonych przez TGE. W skład Rady wchodzą Przedstawiciele następujących podmiotów: Gaz-System S.A., Izby Domów Maklerskich, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Towarzystwa Obrotu Energią, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki – Konfederacja Lewiatan oraz Towarowej Giełdy Energii S.A.

Towarowa Giełda Energii