Elektromobilność na A1 i A2. Ładowarki Lotosu z magazynami energii PSE?

9 sierpnia 2018, 15:45 Alert

– Lotos Paliwa, spółka Grupy Lotos, rozpoczyna wdrażanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na swych stacjach benzynowych. Pierwsze dwie firmy-wykonawcy, zostały już wybrane. Pierwsze punkty powinny ruszyć w trzeci kwartale tego roku – powiedział Mateusz Bonca. Wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski dodał także, w tym zakresie ważna jest także współpraca z  Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w zakresie bilansowania mocy oraz magazynowania energii.

Źródło: Grupa LOTOS

– W trzecim kwartale tego roku ładowarki na stacjach Lotosu będą sukcesywnie uruchamiane. Będzie kilka punktów na początku trasy, w Warszawie i w Gdańsku, później na trasie – powiedział prezes Lotosu.

Wiceprezes spółki Patryk Demski powiedział, że Lotos prowadzi w tej sprawie dialog z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dla których jest „duża przestrzeń” do zaangażowania. – Przygotowujemy się do stacji ładowania także z magazynami energii. Mamy z PSE w tym zakresie dialog techniczny. Nasze spółki celowe wkrótce podpiszą porozumienie tego dotyczące. Chcemy być aktywnym uczestnikiem rynku. Dostrzegamy możliwości zarówno w zakresie dywersyfikacji przychodu, elastyczności systemu i zapewnienia nie tylko możliwości ładowania, ale i magazynowania energii w porozumieniu z PSE. Jesteśmy na etapie studium wykonalności – powiedział wiceprezes Demski.

Lotos poinformował w we wrześniu ub. roku, że wybuduje dwanaście punktów ładowania samochodów elektrycznych. Umożliwi w ten sposób przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. Gdzie i za ile naładować auto, klient sprawdzi w aplikacji na smartfonie.

Pokonanie ok. 450 km trasy znad morza do stolicy (jak również w przeciwnym kierunku) pojazdem elektrycznym będzie możliwe dzięki zachowaniu odległości najwyżej 150 km pomiędzy kolejnymi punktami ładowania, zlokalizowanymi w Trójmieście (4 punkty), w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach A1 i A2 (6 punktów) oraz w Warszawie (2 punkty).

Rok temu Lotos wytypował 50 stacji na drogach TEN-T (autostrady i drogi szybkiego ruchu) w Polsce, które mają zostać wyposażone w punkty ładowania energii elektrycznej. Pierwsze z nich zostaną uruchomione na dwunastu stacjach zlokalizowanych na trasie Gdynia-Gdańsk-Warszawa, wzdłuż autostrady A1 i A2. Koszt inwestycji został wyceniony na ok. 1 mln euro i będzie w części pokryty ze środków unijnych.

W lipcu 2017 r. Komisja Europejska zarekomendowała dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Lotos pt. „Projekt LEM (czyli Lotos Electro Mobility) – pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF Transport 2016 (CEF – Connecting Europe Facility. Oznacza to, że ponad 400 tys. euro, a więc ok. 40% budżetu projektu pochodzić będzie ze środków unijnych (CEF).

BiznesAlert.pl