Mój Prąd 4.0, czyli do 20 tysięcy złotych dotacji na panele z magazynami energii

29 marca 2022, 17:30 Alert

Czwarta edycja programu Mój Prąd zapewni wsparcie fotowoltaiki z magazynami energii. Będzie także możliwość wsparcia magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią. Maksymalna dotacja sięgnie 20 tysięcy złotych w przypadku systemu zintegrowanego. Dotacje trafią do prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing.

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Polska bije kolejne rekordy w konsumpcji energii ze słońca – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ireneusz Zyska. – W 2021 roku krajowi prosumenci zainstalowali na swoich dachach panele fotowoltaiczne o mocy około 4,5 gigawata. Dziś robimy kolejny milowy krok na drodze do opartej na modelu rynkowym, bezpiecznej energetyki rozproszonej. Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski  – uzupełnia wiceszef resortu cytowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mój Prąd 4.0. Grafika: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mój Prąd 4.0. Grafika: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.30

– Czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd” rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Kluczowym celem programu, który ma być realizowany do roku 2023, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 000 ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. Przedsięwzięcia prowadzone w ramach programu muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz powinny zapewnić poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu – informuje NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojciech Jakóbik