Odkrywka węgla zagrożona zalaniem. Ministerstwo Środowiska reaguje

6 grudnia 2017, 12:15 Alert

– Odkrywkowa eksploatacja węgla w zlewni Noteci spowodowała zaburzenie przepływów wody w rzece. Powoduje to straty w środowisku naturalnym. Chcemy przeciwdziałać tej sytuacji – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas briefingu na temat koncepcji odtworzenia ciągłości przepływu na rzece Noteć.

Elektrownia Konin jezioro energetyka
Fot. BiznesAlert

– Przygotowaliśmy projekt, który będzie polegał na odtworzeniu ciągłości hydrologicznej rzeki Noteci na odcinku od ujścia rzeki Pichny do przekroju Mąkoszyn (Sierakowy). Na tym obszarze od 2015 r. obserwujemy bowiem brak stałego przepływu wód” – podkreślił prof. Szyszko. – Wartość całego projektu szacowana jest na 130 mln zł – dodał.

Projekt w pierwszej kolejności zakłada sztuczne zasilenie rzeki Noteć, poprzez odprowadzanie wody kopalnianej, z odkrywki węgla brunatnego Tomisławice, w górę rzeki Noteci aż do przekroju Mąkoszyn. – Działanie to pozwoli na trwałe odtwarzanie przepływu wód na tym odcinku – zaznaczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Projekt zakłada również oczyszczenie wód odwodnieniowych z kopalni, których część zawiera znaczną ilość zawiesin mineralnych – głównie węglowych.

– Projekt przewiduje też podpiętrzenie Jeziora Modzerowskiego i Jeziora Brdowskiego i tym samym uzyskanie możliwej do wykorzystania pojemności retencyjnej o wielkości maksymalnie 1 mln m3. Wymagać to będzie wykonania dwóch budowli piętrzących – dodał wiceminister Gajda.

Dla zwiększenia efektywności wspomnianych działań proponuje się również uszczelnienie koryta rzeki Noteć na czas eksploatacji i rekultywacji odkrywek z wykorzystaniem materiałów naturalnych.

Ponadto w okresach suchych oraz w przypadku czasowego zaniku wody w korycie Noteci, możliwe jest dodatkowe zasilanie koryta rzeki z byłej odkrywki Lubstów, która systematycznie wypełniana jest wodą z Noteci w okresach mokrych. W tym celu konieczne byłoby wybudowanie przepompowni.

Przewidziany jest także monitoring wód powierzchniowych (automatyczne wodowskazy), jak i podziemnych (automatyczne piezometry). Pozwoli on na odpowiedni rozdział wód, a także w szczególnych przypadkach na podjęcie dodatkowych działań.

Ministerstwo Środowiska