TAG: Noteć
– Odkrywkowa eksploatacja węgla w zlewni Noteci spowodowała zaburzenie przepływów wody w rzece. Powoduje to straty w środowisku […]