Wodorowy projekt Orlenu otrzymał certyfikację

21 czerwca 2024, 14:30 Alert

Międzynarodowy projekt Orlenu otrzymał certyfikaty Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. W jego ramach będą testowane m.in. autobusy wodorowe służące na lotnisku Chopina i w transporcie miejskim.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura
PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Orlen poinformował o otrzymaniu certyfikatu Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership przez projekt Hydrogen Solutions for euroPean Airports & Regional Kinetics (HySPARK) powstający przy udziale grupy. Inicjatywa powstaje razem z konsorcjum złożonym z 17 podmiotów z pięciu krajów.

HySPARK jest częścią Mazowieckiej Doliny Wodorowej, klastra powołanego przez Orlen i zrzeszającego 40 podmiotów.  Jego celem jest stworzenie na Mazowszu regionalnego ekosystemu, który połączy producentów wodoru z dostawcami technologii oraz końcowymi użytkownikami. Wodór ma być wykorzystywany w różnych sektorach jak transport (w charakterze paliwa) czy przemysły (na przykład do produkcji nawozów sztucznych). W ramach HySPARK będą testowane pojazdy napędzane wodorem do obsługi warszawskiego lotniska, wodorowe autobusy miejskie i ciągniki siodłowe.

Spółka przekazała, że do końca 2025 roku wybuduje przy lotnisku Chopina stację wodorową. W tym celu pozyska finanse z drugiej tury projektu Clean Cities, europejskiego programu CEF Transport AFIF.

– Grupa Orlen realizuje projekty w zakresie całego wodorowego łańcucha wartości, a to właśnie na takich działaniach skupiają się doliny wodorowe. Największy potencjał w ich funkcjonowaniu dostrzegamy w badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych, tworzeniu systemowych rozwiązań dla kształcenia i szkolenia kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii, a także pozyskiwaniu dofinansowań dla projektów na poziomie krajowym i europejskim. Jednym z przykładów takich działań jest projekt HySPARK. Cieszę się, że w tak krótkim czasie zbudowaliśmy konsorcjum, które jest złożone z podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju gospodarki wodorowej w Europie – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura technologii wodorowych i paliw syntetycznych Orlen.

Orlen / Marcin Karwowski

ABW zabezpieczyła dowody o zaniżaniu cen paliw przez Orlen