Oto, kto otrzyma osłonę przed kilkusetprocentowymi podwyżkami cen gazu. Idzie kryzys gazowy?

11 stycznia 2022, 06:30 Alert

Ustawodawca pisze wprost o kryzysie gazowym wiszącym nad Polską w związku z podwyżkami cen tego paliwa w Europie, które skończyły się podniesieniem rachunków dla podmiotów poza taryfą o kilkaset procent. Nowe prawo ma ich chronić.

Palnik gazowy. Fot. Pixabay
Palnik gazowy. Fot. Pixabay

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, czyli zmiana prawa mająca dać osłonę przed największymi podwyżkami cen sięgającymi kilka procent stanął na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Oto, kto ma otrzymać wsparcie.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty zapewniające gaz w lokalach mieszkalnych, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, noclegownie, organizacje wspierające rodzinę, placówki oświatowe, uczelnie, żłobki i kluby dziecięce, kościoły i inne związki wyznaniowe, ośrodki kulturalne, archiwa i straż poząrna będą mogły złożyć oświadczenie dzięki któremu zostaną objęte ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 roku na kiedy planowana jest liberalizacja rynku gazu.

– Nie jest możliwe prognozowanie momentu zakończenia trwającego kryzysu oraz wielkości i skali bezpośrednich oraz pośrednich skutków społeczno-gospodarczych, które od początku sezonu grzewczego 2021/2022 odczuwają zarówno przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, mieszkańcy budynków wielolokalowych jak i pozostali odbiorcy gazu, w szczególności odbiorcy wrażliwi tacy jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, czy instytucje kultury – tłumaczy ustawodawca.

Autorzy ustawy oceniają w dokumentach przekazanych ministrowi, że projektowana regulacja służy „zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego głębokość oraz ramy czasowe nie są precyzyjnie znane”. Warto przypomnieć, że rekordy cen gazu w Europie wynikają między innymi z ograniczenia dostaw przez rosyjski Gazprom oczkujący zgody na sporny gazociąg Nord Stream 2 oraz nowych kontraktów długoterminowych. Polska kończy kontrakt jamalski z Rosjanami z końcem 2022 roku.

Ustawa przygotowywana pod pieczą wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego ma zostać przyjęta jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku i wprowadzać zmiany od początku 2022 roku w trybie przyspieszonym ze względu na wagę sytuacji.

Wojciech Jakóbik