Klub Jagielloński: Rząd jest zbyt ustępliwy wobec górników, ale dobrze reaguje na kryzys energetyczny

11 stycznia 2022, 07:00 Energia elektryczna

Klub Jagielloński w raporcie „Rząd pod lupą” ocenił działania polityczne między innymi w sektorze energetycznym w 2021 roku. Autorzy raportu zwrócili uwagę, iż w ubiegłym roku mieliśmy odczynienia z pozytywnymi zmianami, takim jak np. uruchomienie dodatku osłonowego i uruchomienie całego mechanizmu obniżenia cen energii i gazu dla gospodarstw domowych. Nie zabrakło jednak negatywnych działań, do taki zaliczyć można brak wsparcia dla przemysłów energochłonnych czy też zbyt duże ustępstwa dla górnictwa. 

Kopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka.
Kopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka.

Co przyniósł 2021 rok energetyce? 

Według Klubu Jagiellońskiego w ostatnim roku negatywnie należy ocenić działania związane z treścią umowy z górnikami. Dokument pozwala na wiele ustępstw w dodatku nie wprowadza mechanizmów rynkowych w sektorze górnictwa. – Kolejnym negatywnym elementem 20221 roku w energetyce było brak konkretnych rozwiązań w celu znowelizowania zasady „10H”. Co prawda rząd zaproponował nowe brzmienie ustawy, jednak nie wypracowano w 2021 roku żadnych konkretnych rozwiązań dla tej branży sektora energetycznego – czytamy.

– Wiele emocji wzbudziła również nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która dotknie przede wszystkim prosumentów. Zmiany wprowadzone przez rząd wpłyną na zmniejszenie opłacalności takich inwestycji co powstrzyma również dynamicznie rozwijającą się gałąź OZE – piszą autorzy raportu. – Z działań wartych uwagi należy zaznaczyć przyjęcie strategii wodorowej, realizację projektów dywersyfikacyjnych oraz zagwarantowanie budowy nowych mocy wytwórczych. W lipcu 2021 roku został również opublikowany przez komisje pakiet „Fit for 55”, który może okazać się rewolucyjny dla światowej energetyki – dodają.

Rok 2021 postawił również wiele znaków zapytania przy strategii energetycznej Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, „który został opublikowany co prawda w 2020 roku lecz już należy zaznaczyć ,iż jest zdezaktualizowany. Fakt dezaktualizacji kluczowego dokumentu dla sektora energetycznego w Polsce wymaga jego aktualizacji zwłaszcza pod kątem pakietu Fit for 55”.

Opracował Aleksander Tretyn

Kurella: Elektryzujące podsumowanie 2021 roku (FELIETON)