Jakich zmian może się spodziewać w najbliższym czasie sektor OZE?

5 lipca 2019, 13:15 Alert

W dniu 25 czerwca br. rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, projekt trafi teraz do Sejmu. Celem wnioskodawców projektu jest, aby został on ostatecznie uchwalony przed przerwą wakacyjną Sejmu, która zaczyna się 19 lipca (ostatnie posiedzenie). Po ewentualnych zmianach na etapie prac parlamentarnych i podpisaniu przez Prezydenta, przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

OZE. Fot. Pixabay
OZE. Fot. Pixabay

Można oczekiwać, że kluczowe zmiany w ustawie, m.in. dotyczące organizacji systemu aukcyjnego zaczną obowiązywać od września br. Dopiero po wejściu w życie przepisów, Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł odpowiednio dostosować system IPA (Internetowa Platforma Aukcyjna), a dopiero później będzie mógł ogłosić aukcje na energię z OZE.

Zdaniem IEO możliwy termin na ogłoszenie aukcji OZE to listopad/grudzień 2019r. Do tego czasu inwestorzy mają czas na zakup i przygotowanie potencjalnych projektów OZE. Dotyczy to w szczególności projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które składać będą oferty w tym samym koszyku aukcyjnym, w którym przewidziano do zakontraktowania energię o łącznej mocy niemal 3 GW (najwięcej w historii systemu aukcyjnego). Wobec niepewności co do ewentualnych przyszłych aukcji, tegoroczna aukcja stwarza olbrzymie możliwości dla inwestorów i jest też wyzwaniem dla deweloperów, aby zdążyć z przygotowaniem z jak największą liczbą projektów, w szczególności w segmencie powyżej 1 MW, gdzie podaż projektów/ofert aukcyjnych może być mniejsza od zapotrzebowania określonego przez rząd.

Projekty fotowoltaiczne

Fotowoltaika wciąż notuje trend wzrostowy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Od lipca do października 2018 roku czterech głównych operatorów sieci dystrybucyjnych zatwierdziło 374 nowych projektów fotowoltaicznych, wśród których blisko 150 uzyskało już warunki przyłączenia do sieci. Łączna moc przyłączeniowa nowych instalacji wynosi około 380 MW. W bazie znajduje się 2131 aktualnie rozwijanych projektów. Najwięcej nowych projektów powstaje w zakresie mocy od 0,5 do 1 MW. Jest to utrzymujący się trend, ponieważ także w poprzednich latach powstawało dużo inwestycji w tym zakresie mocy. Z projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że moc instalacji PV w aukcji’2019 może wynieść nawet 750 MW.

Projekty wiatrowe

Dzięki systemowi aukcyjnemu lądowa energetyka wiatrowa ponownie ma szansę rozwijać się na rynku polskim. Obecnie ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej posiada 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW. Wśród nich około 90 % ma już zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami. Łączna moc projektów gotowych do realizacji, zidentyfikowana przez IEO wynosi 1,5 GW. Projekty te w większości uzyskały pozwolenie budowlane przed wejściem w życie tzw. ustawy antywiatrakowej. Z projektu nowelizacji ustawy OZE wynika, że aukcja w 2019 roku dla energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej powyżej 1 MW będzie miała łączną moc 2,5 GW.

Instytut Energetyki Odnawialnej