Pepperell: Europa ma do czynienia z paradoksem energetycznym

28 sierpnia 2014, 13:42 Energetyka

– Europa stoi w obliczu paradoksu energetycznego, a Polska znajduje się w czołówce tej debaty ocenia Marcus Pepperell, rzecznik prasowy Shale Gas Europe. Podkreśla on, że węgiel nadal odpowiada za 16 proc. dostaw energii na starym kontynencie, a jednocześnie udział tego paliwa w wytwarzaniu energii rośnie nie tylko dzięki zwiększonej produkcji krajowej, ale również zwiększonemu importowi.

Podczas gdy podaż energii w Polsce jest zdominowana przez węgiel i gaz ziemny, stanowiąc 69 proc. źródeł energii, krajowa produkcja węgla i gazu maleje, stwarzając konieczność do dalszego importu surowców z zagranicy zwraca uwagę Pepperell. W jego ocenie przedstawiony przez rząd projekt polityki energetycznej podkreśla zarówno potencjał do zwiększenia i zróżnicowania ilości energii wytwarzanej w kraju, poprzez dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii, jak również rozwój energetyki jądrowej i wprowadzenie potencjalnych nowych krajowych źródeł energii, takich jak gaz łupkowy.

– Europa ciężko pracuje, aby obniżyć swój poziom emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Państwa członkowskie, posiadające potencjalnie znaczące zasoby gazu łupkowego jak Polska, mają realną szansę na zmniejszenie poziomu wykorzystania wysokoemisyjnych paliw kopalnych do produkcji energii – dodaje rzecznik Shale Gas Europe zaznaczając, że państwa te, będą w stanie zmniejszyć swoją zależność od importowanych surowców, poprzez dalszy rozwój krajowych źródeł energii.

Shale Gas Europe jest platformą, która skupia podmioty zaangażowane w poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego, gazu zamkniętego oraz metanu z pokładów węgla. Celem platformy jest promowanie dialogu oraz przekazywanie obywatelom, decydentom i mediom wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wszystkich kluczowych zagadnień dotyczących wydobywania gazu łupkowego w Europie. Shale Gas Europe wspierają między innymi: Chevron, Cuadrilla Resources, Halliburton, Shell, Statoil i Total Gas Shale Europe.

Źródło: CIRE.PL