PGE Dystrybucja podkręci przesył energii w województwie łódzkim

3 października 2023, 07:00 Alert

PGE Dystrybucja uruchomiła Główny Punkt Zasilający 110/15 kV w gminie Słupia w województwie łódzkim, dzięki któremu będzie możliwe m.in. wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ma skrócić drogę, którą przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym ograniczyć potencjalne straty na przesyle energii.

fot. Pixabay

Główny Punkt Zasilający jest rozwinięciem rozdzielni 110 kV powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej o mocy 26 MW (13 wiatraków o mocy 2 MW każdy), służącej wyprowadzeniu wytworzonej z wiatraków zielonej energii do sieci 110 kV. W 2021 roku istniejący obiekt postanowiono rozwinąć do pełnej stacji 110/15 kV, co oznaczało budowę stanowiska transformatora mocy, rozdzielni 15 kV oraz kablowych wyprowadzeń średniego napięcia (SN). Ukończona w 2023 r. inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł. Zastosowane w obiekcie nowoczesne rozwiązania zapewnią jego trwałą i bezawaryjną pracę.

– Dzięki stacji 110/15 kV Słupia w województwie łódzkim wzmocniona zostanie pewność zasilania w liniach średniego napięcia na obszarze gminy Słupia oraz w gminach sąsiadujących. Znacznemu zwiększeniu ulegną także możliwości przyłączania nowych odbiorców. Nie może być dzisiaj mowy o budowie bezpiecznej, stabilnej i dobrze działającej energetyki bez inwestycji w sieci dystrybucyjne. Muszą one obejmować zarówno modernizację, jak i rozbudowę infrastruktury. Takie kompleksowe podejście zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność sieci i możliwości przyłączania nowych odbiorców – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych.

W uproszczeniu, inwestycja ma skrócić drogę, którą przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym ograniczyć potencjalne straty na przesyle energii. Oznacza to skuteczniejsze wykorzystanie mocy, generowanych przez farmę wiatrową.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

PGE zanotowała wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2023 roku