67 procent potencjalnych sąsiadów popiera atom

1 marca 2018, 16:00 Alert

PGE EJ 1 cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Informacja prezentuje podsumowanie wyników badania opinii zrealizowanego na zlecenie spółki przez PBS w okresie listopad- grudzień 2017 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 67 proc. Wśród mieszkańców gmin Choczewo (73 proc.) i Krokowa (69 proc.) utrzymuje się ono na stałym wysokim poziomie. Jedynie w gminie Gniewino poparcie zmalało w stosunku do badania przeprowadzonego wiosną 2015 roku i wynosi obecnie 59 proc.
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy oraz możliwość rozwoju dla gminy.

Wiedza o energetyce

 • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (24 proc.).
  Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33 proc.) oraz Internet (22 proc.).

Możliwości rozwoju

 • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (54 proc.).
 • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w związku z budową elektrowni, również osoby, które nie popierają budowy elektrowni.

Przyszłe korzyści z inwestycji

 • 49 proc. badanych wskazało, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
 • 45 proc. odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 35 proc. wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

 • O Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych realizowanym przez PGE EJ 1 słyszało 43 proc. badanych – częściej są to osoby, które popierają budowę elektrowni.
 • Co piąta osoba (19 proc.) zna projekty lub wydarzenia realizowane w ramach tego programu, a 13 proc. zadeklarowało, że wzięło udział w jakimś wydarzeniu, którego partnerem lub sponsorem była spółka PGE EJ 1.

Informacje o badaniu

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS Sp. z o.o. w okresie listopad – grudzień 2017 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1237) przeprowadzono odpowiednio:
  – gmina Krokowa – 535 wywiadów
  – gmina Choczewo – 502 wywiady
  – gmina Gniewino – 200 wywiadów
 • Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).
 • Wywiady przeprowadzane w miejscu zamieszkania respondenta.
 • Próba dla gmin rozłożona proporcjonalnie do wielkości populacji w poszczególnych sołectwach. Wyniki ogółem w raporcie prezentują odpowiedzi populacji 17+ w 3 gminach lokalizacyjnych
 • Dodatkowym kryterium rekrutacyjnym było zamieszkiwanie w gminie na stałe.

Źródło: PGE EJ1

PGE EJ1