PGNiG OD: My obniżamy ceny gazu, ale odmrożenie sprawi, że rachunki wzrosną

27 czerwca 2024, 17:00 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny dostaw gazu w taryfie dla gospodarstw domowych, ale znika regulacja mrożąca je na niższym poziomie, więc ostatecznie będzie wyższa niż przed zmianą. PGNiG przypomina, że stale obniżał taryfy. – Jest to najniższy poziom cen w taryfie po wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, kiedy ceny gazu na rynku osiągały rekordowe wysokości – tłumaczy.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 27 czerwca 2024 roku nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. Ustalone w niej ceny będą stosowane od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz podmiotami wrażliwymi, takimi jak szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola czy żłobki – podaje PGNiG Obrót Detaliczny.

– Ceny w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 15, wynoszą odpowiednio: w grupach W.1-W.4, S.1-S.5 oraz Z.1-Z-4. 23,965 gr/kWh, zaś w grupach W.5, S.5 oraz Z.5 – 23,918 gr/kWh. Jest to najniższy poziom cen w taryfie po wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, kiedy ceny gazu na rynku osiągały rekordowe wysokości – tłumaczy PGNiG OD.

– Grupa Orlen, w skład której wchodzi PGNiG Obrót Detaliczny, czynnie uczestniczyła w procesie stabilizowania ceny gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Od 2023 roku, na wsparcie odbiorców indywidualnych oraz szpitali, szkół, przedszkoli i wielu innych podmiotów, które podlegają ochronie taryfowej, Orlen przeznaczył łącznie ponad 30 mld zł, a tylko w tym roku Spółka wpłaciła na ten cel 15,5 mld zł. Dalsze wsparcie odbiorców wrażliwych będzie oparte o nowe rozwiązania legislacyjne w postaci bonu energetycznego. Niezależnie od tego koncern rozwija inwestycje wspierające transformację energetyczną – wylicza PGNiG OD.

– Taryfa zatwierdzona została na 12 miesięcy i będzie stosowana w rozliczeniach od 1 lipca br. Oznacza to, że odbiorcy, których kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się po 1 lipca 2024 roku, otrzymają plany płatności na kolejne miesiące już z nową ceną. Z kolei odbiorcy, którzy wcześniej dostali prognozy z ceną 20,017 gr/kWh mogą dalej opłacać rachunki na ich podstawie, nawet jeśli termin płatności wypada po 1 lipca br. Na koniec okresu rozliczeniowego, każdy klient otrzyma fakturę rozliczeniową, wystawioną na podstawie rzeczywistego zużycia gazu, według stawki, która faktycznie obowiązywała w danym okresie. W zależności od grupy taryfowej okres rozliczeniowy trwa 6 lub 12 miesięcy. Stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie – czytamy dalej. – Klienci, którzy wolą na bieżąco rozliczać się na podstawie faktycznego zużytego gazu, a nie faktur prognozowanych, mają możliwość przejścia na taryfę 12T. Wówczas sami muszą raz w miesiącu podać bieżący odczyt stanu licznika i na jego podstawie będą otrzymywać faktury rozliczeniowe za każdy miesiąc.

– Wprowadzenie nowej taryfy wynika z zakończenia obowiązywania Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. To na jej podstawie wobec odbiorców objętych ochroną taryfową do końca czerwca 2024 roku stosowana jest cena zamrożona 20,017 gr/kWh. Natomiast 13 czerwca br. weszła w życie Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która nałożyła na PGNiG Obrót Detaliczny, obowiązek złożenia wniosku o zmianę taryfy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa odzwierciedla przede wszystkim uśrednione koszty poniesione przez PGNiG Obrót Detaliczny na zakup paliwa gazowego w cenach rynkowych na Towarowej Giełdzie Energii – przypomina PGNiG OD.

Dodatkowo warto przypomnieć, jak kształtowały się ceny w taryfie po wybuchu kryzysu energetycznego. Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE na rok 2023 wynosiła pierwotnie 64,992 gr/kWh (dla grup taryfowych 1-4), następnie została obniżona o 20,5% do poziomu 51,673 gr/kWh i po raz kolejny o 6,2 procent do poziomu 48,447 gr/kWh. Taryfa zatwierdzona na rok 2024 (dla grup taryfowych 1-4) została obniżona o 34,3 procent i zawierała ceny za paliwo gazowe w wysokości 31,814 gr/kWh, jednak już w lutym br. cena za paliwo gazowe spadła o 8,5 procent i do 30 czerwca tego roku cena za paliwo gazowe wynosi 29,097 gr/kWh. Ceny dla grup taryfowych nr 5 miały każdorazowo nieznacznie wyższe wartości. Wymienione ceny nie były jednak nigdy stosowane w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi, ponieważ od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, zgodnie z Ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, obowiązywała tzw. cena zamrożona – 20,017 gr/kWh. Dzięki temu mechanizmowi ta grupa odbiorców była chroniona przed drastycznymi podwyżkami cen gazu, spowodowanymi atakiem Rosji na Ukrainę – podsumowuje PGNiG OD.

Od pierwszego lipca 2024 roku zmieniają się regulacje mrożące ceny gazu. Oznacza podniesienie ceny z 200 (pułap maksymalny w regulacji) do 238 zł za megawatogodzinę w taryfie.

PGNiG Obrót Detaliczny / Wojciech Jakóbik

Wiemy o ile podrożeje gaz w taryfach w drugiej połowie roku