Hybrydy szynowe POLREGIO będą napędzane LNG

25 września 2019, 13:45 Alert

Podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, POLREGIO zainaugurowało współpracę z Gas-Trading w zakresie doradztwa nt. wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa do napędzania szynowych pojazdów hybrydowych.

Inauguracja współpracy pomiędzy POLREGIO a Gas-Trading / fot. POLREGIO

Pod koniec 2018 roku Spółka Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, zakończyła z sukcesem proces restrukturyzacji, w trakcie którego poczyniono szereg inicjatyw w zakresie poprawy oferty dla pasażerów. Kolejnym – już prorozwojowym – krokiem są plany pozyskania przez POLREGIO taboru hybrydowego.

– Po rozważeniu wielu możliwości alternatywnego do trakcji elektrycznej zasilania w pojeździe kolejowym, nasz wybór padł na źródło napędu zasilane gazem skroplonym LNG. Chcemy skorzystać z kompetencji i doświadczeń Spółki Gas-Trading S.A. z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w zakresie logistyki dostaw LNG i przygotować się do użytkowania floty hybrydowych pojazdów szynowych, które pod względem napędu będą nowatorskie na polskim rynku. Pojazdy takie pozwolą nam na stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty bezpośrednich połączeń kolejowych na trasach, które obecnie obsługiwane są częściowo trakcją spalinową, a częściowo elektryczną. To dla pasażerów oznacza konieczność przesiadki, a przewoźnikowi generuje niepotrzebne koszty. Pojazdy hybrydowe o napędzie spalinowym ale niskoemisyjnym umożliwią także ograniczenie kosztów i szkodliwych dla środowiska emisji spalin – powiedział Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych.

Podpisana umowa obejmuje analizę możliwości wykorzystania zaplecza logistycznego POLREGIO pod kątem zainstalowania punktów tankowania LNG. Gas-Trading S.A. specjalizuje się natomiast w transporcie i logistyce LNG, który jest czystym i ekologicznym paliwem napędowym.

– Gas-Trading S.A. jest największym przewoźnikiem w Polsce gazu LNG. Współpraca z POLREGIO to dla nas szansa, aby wejść w logistykę dostaw LNG dla kolejnych środków transportu (po pojazdach komunikacji miejskiej i statkach). Transport to najbardziej obiecująca branża gospodarki coraz częściej sięgająca po LNG jako paliwo napędowe. Takie inicjatywy są najlepszym dowodem na to jak wielki potencjał kryje się w skroplonym gazie ziemnym i jak dużo dziedzin naszego życia może zrewolucjonizować – mówi Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading S.A.

***
Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta ponad 81 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

GAS-TRADING S.A istnieje od 1992 roku. Jest częścią Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. – lidera rynku gazu w Polsce. Spółka świadczy usługi w zakresie transportu LNG oraz budowy infrastruktury do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

POLREGIO