Gawęda: Są wstępne wyniki przeglądu złóż poszczególnych kopalń

25 września 2019, 14:00 Alert
kopalnia górnictwo
fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Znane są już wstępne wyniki przeglądu złóż w poszczególnych kopalniach węgla kamiennego – wynika z informacji wiceministra energii Adama Gawędy. Przegląd zalecił resort energii m.in. pod kątem wyboru tych złóż, które mogą być najbardziej efektywnie i bezpiecznie eksploatowane.

Przeglądy złóż kopalń

Przed kilkoma tygodniami wiceminister energii polecił dyrekcjom kopalń dokonanie weryfikacji i oceny posiadanych zasobów złóż. Obecnie omawiane są wyniki przeglądu. Aby zapoznać się z nimi, w ostatnim czasie Gawęda – jak powiedział w środę PAP – odwiedził już cztery kopalnie i planuje wizyty w kolejnych. Następnie zsumowane i przeanalizowane zostaną wnioski z wszystkich kopalń. „Przegląd służy temu, żeby wyznaczyć, gdzie możemy – w normalnym trybie koncesyjnym, przewidzianym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – wejść w nowe rejony. Są już wstępne wnioski – np. widać, że przylegające do kopalni ROW (w Polskiej Grupie Górniczej – PAP) złoże Sumina jest złożem perspektywicznym” – powiedział wiceminister.

Zastrzegł, że obecny przegląd złóż na Śląsku nie ma nic wspólnego z poselskim projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, gdzie mowa o wyznaczaniu przez rząd złóż strategicznych, do późniejszej eksploatacji w ramach obszarów specjalnego przeznaczenia. „Sumina to złoże bardzo perspektywiczne, ale nie o takim zasięgu. Ono nie będzie mieściło się w palecie złóż podstawowych. Charakter tego złoża nie pozwala na to, by wpisać je na taką listę” – wyjaśnił wiceminister.

Zlecony zarządom spółek węglowych przegląd złóż ma dać odpowiedź na pytanie, które złoża można szybciej i sprawniej przygotować do eksploatacji. Kryteriami mają być m.in. – oprócz spodziewanej efektywności wydobycia węgla z danego złoża, jakości węgla czy kosztów i tempa inwestycji – także sprawy związane z bezpieczeństwem prowadzenia eksploatacji. „Dzięki przeglądowi będziemy wiedzieć, gdzie efektywniej inwestować oraz gdzie inwestycje pozwolą na szybsze odbudowanie potencjału wydobywczego” – tłumaczył. Realizowany jest m.in. projekt eksploatacji przez PGG części złoża zamkniętej kopalni Makoszowy w Zabrzu. Trwają związane z tym formalności, by przedsięwzięcie nie zostało zakwestionowane przez Komisję Europejską – zamknięcie kopalni Makoszowy było bowiem częścią uzgodnionego z Komisją Europejską programu naprawczego dla górnictwa.

Według wiceministra Gawędy, dostosowanie wielkości wydobycia węgla do potrzeb krajowej energetyki, a tym samym ograniczenie importu tego surowca, wymaga udostępniania nowych pól wydobywczych, gdzie węgiel ma odpowiednią jakość, a wydobycie jest efektywne. Stąd poszukiwanie rozwiązań służących rozszerzaniu bazy zasobowej. „Mamy plany zagospodarowania złóż, ale mamy też złoża nierozpoznane. Ten przegląd pokazuje, gdzie możemy wyjść na zewnątrz” – powiedział. Obecnie nową kopalnię węgla koksowego Bzie-Dębina buduje Jastrzębska Spółka Węglowa. Pytany o złoże węgla Imielin, które – przy protestach mieszkańców i samorządowców – chce eksploatować Polska Grupa Górnicza, Gawęda powiedział, że „Imielin jest skierowany na normalną ścieżkę, do normalnej procedury konsultacyjnej i proces koncesyjny nie jest czymkolwiek zakłócony” – mówił.

Polska Agencja Prasowa

Gawęda: Chcemy zapewnić dobry klimat transformacji energetycznej (ROZMOWA)