Sieć gazowa urosła od 2015 roku o 14 procent. PSG na Energas

28 stycznia 2022, 14:15 Alert

W dniach 26-28 stycznia 2022 roku w Targanicach odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-technicznej Energas. Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) reprezentował m.in. członek zarządu PSG ds. technicznych Marian Żołyniak. – Polska Spółka Gazownictwa to dobrze i sprawnie działająca maszyna. Ostatnie lata były dla nas ogromnym sukcesem – powiedział.

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa

Po blisko dwóch latach przerwy, z powodu pandemii nie odbyła się zeszłoroczna edycja, przedstawiciele firm gazowniczych, dostawców urządzeń i technologii, a także firm wykonawczych i świata nauki spotkali się na kolejnej edycja konferencji Energas. Główny motyw wydarzenia to „Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia sieci gazowej”.

Polska Spółka Gazownictwa podczas spotkania zaprezentowała temat wyzwań rozliczeniowych związanych z zasilaniem w paliwo gazowe wyspowych stref dystrybucyjnych z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG. Członek zarządu PSG ds. technicznych wziął natomiast udział w panelu, którego tematem był „Rozwój systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego gazu ziemnego w obliczu aktualnej sytuacji na rynku gazowniczym” – czytamy w komunikacie.

– Polska Spółka Gazownictwa to dobrze i sprawnie działająca maszyna. Ostatnie lata były dla nas ogromnym sukcesem. W porównaniu do 2015 roku liczba kilometrów sieci gazowej wzrosła o 14 procent – ze 176 tys. do ponad 200 tys. km. Ale PSG to nie tylko inwestycje, to także dbanie o bezpieczeństwo Polaków. To Pogotowie Gazowe gotowe służyć naszym obywatelom 24 godziny na dobę – powiedział członek zarządu PSG ds. technicznych Marian Żołyniak.

W ramach konferencji podjęta została również kwestia aktualnych wyzwań oraz rozwiązań technicznych w obszarach związanych z LNG, CNG, biometanem i wodorem jako paliwem przyszłości. Przedstawiono także zagadnienia związane z technologiami w zakresie budowy gazociągów, prac spawalniczych czy też samej eksploatacji gazociągów. Konferencja była interesującą platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz szerokiego spojrzenia na zachodzące zmiany w branży energetycznej – czytamy.

Polska Spółka Gazownictwa

Kowalski: Polska Spółka Gazownictwa zapewni nowe przyłącza do sieci gazowej za łączną kwotę blisko 2 mld złotych (ROZMOWA)