PSG wygrała konkurs Polskiej Nagrody Jakości

13 listopada 2017, 10:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa została laureatem tegorocznej,  XXIII edycji konkursu  Polskiej Nagrody Jakości. PSG otrzymała nagrodę  w kategorii wielka organizacja produkcyjna. Polską Spółkę Gazownictwa wyróżniono za działania na rzecz promowania jakości, stałe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług.

Nagrody tradycyjnie wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie 11 listopada. Odbierając to prestiżowe wyróżnienie Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podziękował za to docenienie starań Spółki na rzecz podnoszenia jakości dostaw paliwa gazowego w Polsce. Jak dodał dzięki temu klienci PSG zyskali potwierdzenie, że gaz w Polsce jest dostarczany w sposób bezpieczny i efektywny. Prezes Jarosław Wróbel podziękował także pracownikom Spółki za to, że podjęli wysiłek doskonalenia się, co przynosi wymierne efekty i zostało dostrzeżone nie tylko w kraju. Polska Spółka Gazownictwa została bowiem w 2016 roku uznana za najbardziej efektywnego operatora systemu dystrybucji gazu w Europie.

W 2018 roku PSG jako laureat Polskiej Nagrody Jakości będzie reprezentować Polskę w zmaganiach o Europejską Nagrodę Jakości.

Polska Nagroda Jakości to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień gospodarczych w Polsce. Komitet Polskiej Nagrody Jakości został powołany w marcu 1995 roku  przez ówczesnego Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej  Andrzeja Arendarskiego. Również w tym samym roku została ustanowiona  Polska Nagroda Jakości i  odbyła się I edycja konkursu. Dzięki zdobyciu Polskiej Nagrody Jakości Polska Spółka Gazownictwa będzie mogła m.in. używać hasła i znaku Nagrody w oficjalnej korespondencji i posługiwać się tym tytułem w kampaniach reklamowych.  Nagroda utrwali też opinię o Spółce jako o jednej z najlepszych w kraju, co przekłada się na pozytywne opinie klientów i społeczeństwa.

Organizatorami konkursu Polska Nagroda Jakości są Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Izba Gospodarcza. Oprócz Polskiej Spółki Gazownictwa tegorocznymi laureatami Polskiej Nagrody jakości zostali także: DGS Poland Sp. z o.o. w kategorii bardzo duża organizacja produkcyjno-usługowa,  Robert Bosch Sp. z o.o., Oddział w Mirkowiew kategorii duża organizacja produkcyjno-usługowa i Daedong System Poland Sp. z o.o. w kategorii duża organizacja produkcyjna. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali także Członkowie Zarządu – Wioletta Czemiel – Grzybowska i Marian Żołyniak, a także przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki.

Polska Spółka Gazownictwa