Polskie firmy mogą uczestniczyć w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

11 lipca 2024, 13:00 Atom

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz Polski Instytut Ekonomiczny podjęły współpracę w celu zbadania możliwości zaangażowania polskich przedsiębiorstw w budowę pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Inicjatywa ta ma na celu określenie potencjału krajowych firm do udziału w różnych etapach tego ambitnego projektu, który ma strategiczne znaczenie dla przyszłości energetyki w Polsce.

Elektrownia jądrowa Dukovany Źrodło: Wikipedia
Elektrownia jądrowa Dukovany Źrodło: Wikipedia

Analiza, która zostanie przeprowadzona przez PEJ i PIE, skupi się na ocenie kompetencji oraz zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorstw. Badanie obejmie również identyfikację obszarów, w których krajowe firmy mogą wnieść największy wkład, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej.

Zaangażowanie polskich firm w tak ważny projekt ma na celu nie tylko wzmocnienie krajowego przemysłu energetycznego, ale również przyczyni się do transferu technologii oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki jądrowej. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami może również wpłynąć na obniżenie kosztów budowy i eksploatacji elektrowni, a także stworzyć nowe miejsca pracy i wspierać rozwój lokalnych gospodarek.

Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowym elementem strategii rządu w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia jądrowa ma zapewnić stabilne i niskoemisyjne źródło energii, które będzie stanowić istotny element polskiego miksu energetycznego w nadchodzących dekadach.

Polskie Elektrownie Jądrowe / Mateusz Gibała