POPIHN: Rośnie zużycie paliw w Polsce

19 maja 2017, 11:45 Alert

Zużycie paliw po trzech miesiącach 2017 r. wzrosło o 13 proc. rdr i wyniosło 6,8 mln m sześc. – wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

„Ubiegłoroczny wzrost oficjalnego rynku paliw ciekłych miał swoją kontynuację w I kwartale 2017 roku. Wynik ten został osiągnięty poprzez powiększenie popytu na wszystkie paliwa silnikowe. Jednocześnie zanotowano wyraźne spadki zainteresowania paliwami grzewczymi. Polska gospodarka rozwijała się w tempie 4 proc. PKB, co stymulowało sprzedaż oleju napędowego, a wzrost dochodów ludności i powiększenie floty pojazdów przełożyły się na wzrosty zakupów benzyn silnikowych i autogazu” – napisano w komentarzu.

„Rynek wzmacniały poziomy cen paliw, które wprawdzie były wyższe, niż przed rokiem, ale na poziomach akceptowalnych przez kierowców. Wydaje się jednak, iż najważniejszym czynnikiem normalizującym rynek paliw była skuteczna walka z szarą strefą prowadzona przez służby fiskalne i celne” – dodano.

Zdaniem autorów raportu, duża różnica pomiędzy stanem z I kwartału 2017 i 2016 wskazuje na wycofywanie się z rynku szarej i czarnej strefy, jak również na większą legalizację działań podmiotów, które na krajowym rynku paliw ciekłych pozostają.

„Jest szansa, że obecny obraz oficjalnego rynku coraz bardziej zbliża się do obrazu rynku rzeczywistego” – napisano.

Poniżej szacunki konsumpcji paliw ciekłych po 3 miesiącach 2017 r. (w tys. m sześc.):

I kwartał 2016 I kwartał 2017 zmiana proc.
benzyny silnikowe 1220 1285 5
olej napędowy 3762 4317 15
gaz płynny LPG 1046 1203 15
RAZEM 6028 6805 13

Polska Agencja Prasowa