Prairie Mining: Budowa Kopalni Jan Karski ma poparcie władz regionu

25 maja 2017, 10:00 Alert

Pozytywnie zaopiniowany projekt zagospodarowania złoża i silne poparcie władz regionalnych dla budowy kopalni Jan Karski.

Fot. Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

Podczas konferencji „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy” regionalne władze oraz społeczności lokalne wyraziły silne poparcie dla inwestycji. Kolejnym ważnym krokiem przybliżającym Spółkę do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą jest pozytywne zaopiniowanie przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie projektu zagospodarowania złoża „Lublin”.

– Jesteśmy ogromnie zadowoleni z poparcia, jakie otrzymujemy ze strony władz i mieszkańców Lubelszczyzny. Jan Karski będzie nowoczesną, światowej klasy kopalnią, która zaoferuje nowe miejsca pracy i przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego całego regionu. Nasz projekt jest jedną z najważniejszych australijskich inwestycji w Europie Środkowej i ma poparcie ze strony australijskiego rządu. Prairie Mining zamierza kontynuować przekazywanie wartościowego międzynarodowego know-how oraz wykorzystywać sprawdzone na świecie nowoczesne technologie wydobywcze, aby jak najlepiej wykorzystać pełny potencjał Lubelskiego Zagłębia Węglowego – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie. – Zaakceptowanie projektu zagospodarowania złoża „Lublin” jest ważny etapem w procesie koncesyjnym i przyczynia się do umożliwienia nam złożenia wniosku koncesyjnego w drugiej połowie tego roku. Podpisanie umowy przyłączeniowej z PGE oraz umowa z SAG Elbud Gdańsk na projekt linii energetycznej są natomiast potwierdzeniem działań zmierzających ku budowie kopalni. Dzięki współpracy z naszymi partnerami – China Coal oraz CD Capital, a także własnym środkom finansowym mamy doskonałe warunki do dalszego dynamicznego rozwoju naszych projektów w Polsce, kopalni Jan Karski oraz Dębieńsko – dodaje.

Prairie Mining podsumowała aktualny stan przygotowań do budowy kopalni Jan Karski na zorganizowanej w Lublinie konferencji. Gościem specjalnym wydarzenia był Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, a wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele władz regionalnych oraz społeczności lokalnych, w tym m.in.:

  • Anthony Weymouth, Senior Trade Commissioner and Commercial Counsellor – Austrade
  • Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
  • Tomasz Sonntag, Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego
  • Tomasz Szczepaniak, Wicestarosta Powiatu Chełmskiego
  • Waldemar Białowąs, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego
  • Łukasz Chrabański, przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Ambasador po raz kolejny potwierdził silne poparcie dla projektu budowy kopalni Jan Karski oraz planów inwestycyjnych Prairie Mining w Polsce. – Jestem niezmiernie zadowolony ze wsparcia, jakie Prairie Mining oraz kopalnia Jan Karski otrzymuje ze strony lokalnych władz i społeczności. Jak słyszałem, spółka będzie gotowa do rozpoczęcia budowy zaraz po otrzymaniu koncesji wydobywczej. Sukces tego projektu będzie sygnałem dla innych zagranicznych inwestorów, że tego typu inwestycje można realizować w Polsce. Będzie to też doskonały przykład wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, o których w swoim planie gospodarczym mówił Wicepremier Mateusz Morawiecki. Czekam na rozpoczęcie budowy kopalni Jan Karski, która przyczyni się do powstania tysiąca nowych miejsc pracy i do społeczno-gospodarczego rozwoju całego regionu. Australijski rząd deklaruje dalsze wsparcie dla tego projektu, który jest jedną z naszych najważniejszych inwestycji w Polsce – powiedział Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce.

Głosy poparcia dla realizacji inwestycji napływają również ze strony lokalnych władz, które w budowie kopalni widzą szansę na dalszy rozwój całego regionu, dodatkowe wpływy do budżetu oraz miejsca pracy, co w swoim wystąpieniu w trakcie konferencji zaznaczył wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. – Władze lokalne Województwa Lubelskiego wspierały i będą wspierać inwestycję Prairie Mining. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego znaczenia, jakie ma dla naszego regionu kopalnia Jan Karski. Nowa kopalnia nie tylko stworzy wiele nowych miejsc pracy, ale też przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Tak silne poparcie dla projektu górniczego, jakie ma miejsce w przypadku Jana Karskiego, jest rzadkim zjawiskiem i jednocześnie dowodem naszego zrozumienia przemysłu wydobywczego oraz uznania jego korzyści ekonomicznych. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie produkcji kolejnej zyskownej kopalni – kopalni Jan Karski – powiedział wicemarszałek Grabczuk.

Kolejnym kamieniem milowym przybliżającym Prairie do złożenia wniosku koncesyjnego jest pozytywne zaopiniowanie przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie projektu zagospodarowania złoża „Lublin”. Zgodnie z polskimi przepisami wniosek o wydanie koncesji będzie się składał z projektu zagospodarowania złoża, decyzji środowiskowej oraz zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prairie przewiduje, że będzie gotowa do przygotowania kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o koncesję w drugiej połowie 2017 roku.

Spółka rozpoczęła już prace mające na celu przyłączenie przyszłej kopalni do sieci energetycznej PGE Dystrybucja, największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej. Na mocy podpisanej umowy zostały określone podstawowe parametry zasilania kopalni Jan Karski w energię elektryczną w podziale na dwie fazy. Moc przyłączeniową w okresie budowy kopalni ustalono na 20MW, a następnie na 45MW od momentu rozpoczęcia produkcji.
Prairie podpisała też umowę z SAG Elbud Gdańsk na wykonanie projektu i uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę dwutorowej linii energetycznej 110kV Wierzbica – Kulik o długości blisko 10 km.

Prairie Mining