TAG: Lubelskie Zagłębie Węglowe

Na temat przedstawionego w czwartek przez lubelskich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego pakietu rozwiązań, które mają pomóc zapewnić […]
Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Prairie Mining zamierza do 2024 r. zbudować kopalnię Jan Karski, której żywotność […]
LW Bogdanka złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w […]
Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), nowoczesna spółka eksploracyjno-wydobywcza, kontynuuje prace związane z rozwojem […]
Prowadzone przez australijską firmę Prairie Mining prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla w Polsce mogą nie pójść zgodnie z planem […]
Pozytywnie zaopiniowany projekt zagospodarowania złoża i silne poparcie władz regionalnych dla budowy kopalni Jan Karski.
Prairie Mining Ltd. spółka, która chce budować w Polsce nowe kopalnie węgla, uzgodniła warunki kontynuacji inwestycji wraz z inwestorem CD Capital.
Po paryskim szczycie klimatycznym coraz więcej instytucji finansowych deklaruje zakończenie finansowania inwestycji w energetykę opartą na […]
Australijski koncern Prairie Mining wierzy w polski węgiel. Zamiast przewozić frachtem surowiec z Australii, wejdzie na europejski rynek z węglem […]
Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka podpisała z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. aneksy do obowiązujących umów wieloletnich, zwiększające […]
(CIRE/Prairie Mining Limited) Według Prairie Mining Limited władze samorządowe popierają plan budowy kopalni węgla kamiennego Jan Karski w […]
(Prairie Mining) Spółka poszukiwawczo-wydobywcza, Prairie Mining Limited zakończyła prace nad projektem zagospodarowania złoża, który zostanie […]
(Polska Agencja Prasowa) Bogdanka zakłada w tym roku produkcję i sprzedaż węgla na poziomie 8,5-9 mln ton – poinformował prezes spółki […]
(Prairie Mining Limited) Prairie Mining Limited, spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca inwestycję budowy kopalni w Lubelskim Zagłębiu […]
(Polska Agencja Prasowa) Bogdanka niezależnie od starań o koncesję wydobywczą w obszarze K-6 i K-7 prowadzi prace związane z posiadaną […]
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, władze spółki Prairie Mining, poinformowały, że Wyniki Studium Wykonalności kopalni Jan Karski […]
(Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki) Australijska firma Prairie Mining przedstawiła Wstępne Stadium Wykonalności kopalni […]
– Poprzez działalność w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jesteśmy nierozerwalnie związani z Polską. Debiut na GPW jest kolejnym wyrazem […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik Redakcja BiznesAlert.pl PD Co to spółka eksploracyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej tworzonej […]