Australijczycy zdobywają poparcie samorządu dla kopalni Jan Karski

2 czerwca 2016, 14:30 Alert

(CIRE/Prairie Mining Limited)

Kopalnia Bogdanka - szyb

Według Prairie Mining Limited władze samorządowe popierają plan budowy kopalni węgla kamiennego Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Przedstawiciele marszałka województwa lubelskiego, Ministerstwa Rozwoju i wojewody lubelskiego wzięli udział w zorganizowanej przez firmę konferencji poświęconej projektowi i związanymi z nim szansami dla regionu.

– Województwo lubelskie, ale również Polska, poszczególne gminy i powiaty bardzo potrzebują tej inwestycji. (…) Naszym wspólnym interesem jest ją wspierać i o nią walczyć – powiedział Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą. Oprócz wyboru okolic miejscowości Kulik jako lokalizacji infrastruktury naziemnej przyszłej kopalni, Prairie ukończyła prace nad projektem zagospodarowania złoża, który zostanie złożony w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie. Spółka złożyła już wnioski o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pracuje nad uzyskaniem warunków przyłączenia linii energetycznej. Jednocześnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia.