Australijczycy chcą przyspieszyć budowę kopalni w Polsce

18 kwietnia 2017, 17:00 Alert
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Prairie Mining Ltd. spółka, która chce budować w Polsce nowe kopalnie węgla, uzgodniła warunki kontynuacji inwestycji wraz z inwestorem CD Capital.

CD Capital zainwestuje 2 mln australijskich dolarów w papiery zamienne wyemitowane przez PDZ Holdings Proprietary Ltd., spółkę zależną Prairie, która posiada swoje pierwsze projekty dotyczące węgla koksowniczego.

Będą one mogły być zamienione na akcje Prairie, co oznacza, że CD Capital będzie miał 23 proc. udziałów w Prairie, z możliwością na zwiększenie udziałów do 30 proc. Inwestycja będzie zmierzać do przyspieszenia prac nad projektem Debieńsko oraz prac inżynierskich kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie.

Projekt budowy kopalni węgla kamiennego Jan Karski na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego to strategiczne przedsięwzięcie dla Prairie Mining Limited. Opublikowane w marcu 2016 r. wyniki wstępnego studium wykonalności pokazały ogromny potencjał projektu. Zakładany koszt wydobycia węgla ma wynieść niecałe 25 dolarów za tonę, co czyni planowaną kopalnię Jan Karski najbardziej konkurencyjną cenowo na jej rynkach docelowych. Koszt budowy kopalni wyniesie 632 mln dolarów, a czas jej funkcjonowania jest zakładany na minimum 24 lata. Plan działania zakładu zakłada wydobycie 176,7 mln ton węgla brutto w ciągu 24 lat jego funkcjonowania, co ma pozwolić na uzyskanie 139,1 mln ton węgla netto.

Projekt Dębieńsko na Górnym Śląsku został przejęty przez Prairie w październiku 2016 r. Zlokalizowany jest na jednym z ostatnich w Europie złóż, w których występują znaczące zasoby węgla koksującego typu 35 – surowca poszukiwanego przez odbiorców z branży metalurgicznej. Projekt Dębieńsko posiada koncesję wydobywczą i dysponuje infrastrukturą zamkniętej w 2000 roku kopalni, która częściowo będzie mogła być wykorzystana przy budowie nowego zakładu górniczego.

4-Traders/BiznesAlert.pl