Bogdanka przegrywa z Australijczykami. Będzie nadal inwestować w lubelski węgiel

18 marca 2016, 12:45 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Kopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka
Kopalnia Bogdanka. Fot. LW BogdankaKopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka

Bogdanka niezależnie od starań o koncesję wydobywczą w obszarze K-6 i K-7 prowadzi prace związane z posiadaną koncesją na rozpoznanie złóż Ostrów i Orzechów, a przekształcenie tej koncesji w koncesję wydobywczą umożliwi spółce rozwój w kierunku północnym – poinformowała Bogdanka w komunikacie prasowym.

Bogdanka podała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił złożoną przez spółkę skargę na decyzję Ministra Środowiska o utrzymaniu w mocy decyzji Ministra z 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”. Od wyroku WSA Bogdanka zamierza złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„Niezależnie od kontynuacji starań o koncesję wydobywczą w obszarze „K-6, K-7″, LW Bogdanka SA prowadzi prace mające na celu zapewnienie rozwoju w kierunku północnym, poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów i Orzechów, na które posiada koncesje rozpoznawcze” – napisano w komunikacie.

„Z racji bardzo dobrych parametrów tych złóż, kierunek rozwoju na północ został uznany przez spółkę za priorytetowy. Obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, spółka planuje je podwoić przed 2020 rokiem” – dodano.