TAG: Lubelski Węgiel

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, Balamara przeprowadziła do tej pory siedem z dziewięciu zaplanowanych otworów wiertniczych i […]
Bogdanka zaraportowała w III kwartale 45,2 mln zł zysku netto i 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej – podała spółka w […]
(Polska Agencja Prasowa/CIRE) W czwartek rada nadzorcza Bogdanki podjęła uchwały w sprawie odwołania z końcem marca prezesa i trzech jego […]
(Polska Agencja Prasowa) Bogdanka niezależnie od starań o koncesję wydobywczą w obszarze K-6 i K-7 prowadzi prace związane z posiadaną […]
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi LW Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje Ministra Środowiska dotyczące […]