Prezes Bogdanki odwołany. Nowy zarząd zacznie prace od kwietnia

25 marca 2016, 07:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa/CIRE)

Kopalnia Bogdanka - szyb

W czwartek rada nadzorcza Bogdanki podjęła uchwały w sprawie odwołania z końcem marca prezesa i trzech jego zastępców. Jednocześnie RN powołała członków nowego zarządu spółki, którzy zaczną pełnić swoje obowiązki z początkiem kwietnia.

Ze składu zarządu Bogdanki z dniem 31 marca 2016 roku zostali odwołani: prezes Zbigniew Stopa, zastępca prezesa ds. handlu i logistyki Waldemar Bernaciak, zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Piotr Janicki i zastępca prezesa ds. zakupów i inwestycji Jakub Stęchły.

Jednocześnie RN Bogdanki ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2016 roku powołała do zarządu spółki Krzysztofa Szlagę – na stanowisko prezesa zarządu, Stanisława Misterka – na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych oraz Adama Partykę – na stanowisko zastępcy prezesa ds. pracowniczych i społecznych.

Krzysztof Szlaga – przyszły prezes Bogdanki – posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii.

Od 2001 roku pracował w KPMG Deutsche TreuhandGesellschaft, jako audit senior w dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit, jako audit senior w dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako project manager w dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania łańcuchem dostaw w CTL Logistics. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko dyrektora ds. zarządzania łańcuchem dostaw w spółce Ruch. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze zastępcy prezesa zarządu ds. zakupów i inwestycji.
Stanisław Misterek – przyszły zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno – finansowych Bogdanki – ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie standardów europejskich w rachunkowości i finansach na SGH w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej spółek na WSPiA w Lublinie.

Stanisław Misterek powiązany jest z branżą wydobywczą i energetyczną od trzydziestu siedmiu lat. Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany od 1979 roku, od 1990 roku pełnił kluczowe funkcje w Grupie Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka. W tym czasie zdobył doświadczenie w zarządzaniu spółką działającą w branży wydobywczej oraz energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem finansowym przedsiębiorstwa. Od maja 2008 roku do stycznia 2016 roku odpowiadał za finanse w Łęczyńskiej Energetyce.

Adam Partyka – przyszły zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych w Bogdance – ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany od 1985 roku. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007-2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006-2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka.