PSG współpracuje z samorządami w sprawie gazyfikacji gmin

27 października 2016, 12:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie działa na rzecz gazyfikacji nowych gmin i likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Te kwestie omawiano podczas w sumie sześciu spotkań przedstawicieli Zarządu PSG i kadry menedżerskiej Spółki z samorządowcami z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Spotkania odbyły się w sierpniu, wrześniu i październiku w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie. Samorządowcy mogli zapoznać się z zakresem działalności PSG oraz planami Spółki na najbliższe lata.

fot. PGNIG

Polska Spółka Gazownictwa jest europejskim liderem w branży, zarządzającym ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów i stale się rozwijającym. Nowa strategia Spółki zakłada stałą rozbudowę infrastruktury gazowniczej oraz poprzez dostarczanie gazu do nowych rejonów wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej.

Do tej pory jedynie niespełna 60 proc. gmin w Polsce jest zgazyfikowanych. PSG chce to zmienić, ściśle współpracując z samorządami. Zostały już opracowane koncepcje gazyfikacji, w dużej mierze zakładające wykorzystanie gazu LNG.

Polska Spółka Gazownictwa zarządza obecnie ośmioma stacjami regazyfikacji LNG, w przyszłym roku chce wybudować kolejnych jedenaście. To często jedyna możliwość dostarczenia gazu do miejsc, w których nie ma sieci dystrybucyjnych, a ich budowa jest z różnych względów niemożliwa. Spółka planuje wykorzystywać stacje regazyfikacji w tak zwanej gazyfikacji wyspowej, co znacznie zwiększy możliwości przyłączania nowych klientów.

Przyłączenie do sieci gazowej jest dla gmin opłacalną inwestycją, przyciąga bowiem inwestorów i wpływa na rozwój gospodarczy Polski lokalnej. Przedstawiciele PSG zachęcali samorządowców do składania listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji. Pomogą one określić potencjał oraz koszty inwestycji w poszczególnych gminach. Na podstawie informacji o planach inwestycyjnych gmin Spółka może też określić zapotrzebowanie na gaz i zaplanować budowę infrastruktury gazowniczej.

W sumie informacje o możliwościach przyłączenia nowych odbiorców Polska Spółka Gazownictwa przekazała 225 gminom z trzech województw. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyli przedstawiciele 138 gmin, a listy intencyjne podpisało i przekazało PSG do tej pory 60 gmin.

Źródło: PSG