Pożar pod Czarnobylem został ugaszony. PAA uspokaja Polaków

14 kwietnia 2020, 14:30 Alert

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że w związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowego, nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo

Polski urząd informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

W komunikacie PAA czytamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi dziś przez stronę ukraińską, obecnie nie występują już obszary objęte otwartym ogniem, choć cały czas trwa akcja gaśnicza związana z gaszeniem tlącej się ściółki. Strona ukraińska podaje również, że nie ma zagrożenia dla czarnobylskiej elektrowni jądrowej oraz miejsca przechowywania wypalonego paliwa jądrowego. Dr Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, podkreśla, że dane przekazywane przez stronę ukraińską są weryfikowane przez Państwową Agencję Atomistyki we własnym zakresie.

Przedstawiciel PAA wskazuje także, że zarówno bieżące wskazania stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, jak i cotygodniowe (z okresu 30.III-6.IV) wyniki pomiaru filtrów z wysokoczułych stacji ASS-500, nie odbiegają od normy. Tym samym nie wskazują one na pojawienie się w Polsce izotopów promieniotwórczych pochodzących z pożarów skażonych terenów Ukrainy. Również wyniki pomiarów prowadzonych na terytorium Ukrainy przez tamtejsze służby pokazują brak, poza strefą wykluczenia, istotnych skażeń promieniotwórczych.

W dalszej części komunikatu czytamy, że prawdopodobieństwo pojawienia się w Polsce skażeń spowodowanych pożarami w Strefie Wykluczenia jest dodatkowo ograniczone ze względu na przeważające w ostatnim tygodniu na obszarze Polski i Ukrainy kierunki wiatru – zachodni i południowo-zachodni.

Państwowa Agencja Atomistyki podkreśla, że na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną za pośrednictwem sieci stacji PMS, rozmieszczonych na terenie całego kraju, która jest sukcesywnie rozbudowywana z uwzględnieniem potencjalnie zagrożonych obszarów, w tym wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ponadto, Centrum analizuje dane z wysokoczułych stacji ASS-500 i pozostaje w kontakcie z ukraińskim dozorem jądrowym oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie wymagają podejmowania żadnych dodatkowych działań na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pożar został ugaszony

Szef Państwowego Inspektoratu Ekologicznego Ukrainy Jurij Firsow poinformował, że pożar w strefie nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu został ugaszony. Obecnie trwają działania dogaszające. W działaniach ratowniczych pomógł opad deszczu, który miał miejsce 13 kwietnia.

Pożar w strefie zaczął się 4 kwietnia. Prawdopodobną przyczyną było umyślne podpalenie.

Państwowa Agencja Atomistyki/Patrycja Rapacka/Mariusz Marszałkowski

PAA: Pożar koło Czarnobyla nie zagraża Polsce